Diễn viên Irrfan Khan qua đời
Trời ơi, ông đã qua đời 3 ngày rồi đến nay mới biết. các phim có sự tham gia của ông như: Life of Pi, Slumdog Millionaire,....
Trời ơi, ông đã qua đời 3 ngày rồi đến nay mới biết. các phim có sự tham gia của ông như: Life of Pi, Slumdog Millionaire,....
N2X
CAO CẤP
1 năm
Có gặp ông ngoài đời chưa bạn?
Minh Đứcc
ĐẠI BÀNG
1 năm
Mong bác ấy yên nghỉ!
Bác này ung thư.