Khoe video hay!
Điều vui nhất khi xem bóng đá thời nay là mắt nhìn nhưng tai nghe hàng xóm hô vào trước 30s :)),...
Điều vui nhất khi xem bóng đá thời nay là mắt nhìn nhưng tai nghe hàng xóm hô vào trước 30s :)), nhớ ngày xưa giữa các nhà thường cách nhau mấy giây thôi kaka.
Điều vui nhất khi xem bóng đá thời nay là mắt nhìn nhưng tai nghe hàng xóm hô vào trước 30s 😆, nhớ ngày xưa giữa các nhà thường cách nhau mấy giây thôi kaka.
Tsbd77
TÍCH CỰC
2 tháng
Xem này là đúng rồi. Xem tivi khác nhé
Ken1907
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Mình xem laptop trễ 10 giây. Hahaha
Cười vô mặt
Qua màn thì chậm hơn