Dolby Atmos và Lossless Audio vẫn chưa ra mắt tại Ấn Độ
Apple Music Spatial Audio với Dolby Atmos và ‌Lossless audio đã bắt đầu ra mắt cho người dùng ‌Apple Music vào tuần trước, nhưng khách hàng ở Ấn Độ cho biết vẫn chưa được hỗ trợ hai tính năng mới này. Apple cho biết Dolby Atmos với Âm thanh không gian sẽ đến với Ấn độ trong thời gian sớm nhất có thể. Minh chứng cho điều này đó là, các trang web của Apple Music ở Ấn Độ có một "coming soon" tag cho Dolby Atmos và Lossless Audio. Theo macrumors
Apple Music Spatial Audio với Dolby Atmos và ‌Lossless audio đã bắt đầu ra mắt cho người dùng ‌Apple Music vào tuần trước, nhưng khách hàng ở Ấn Độ cho biết vẫn chưa được hỗ trợ hai tính năng mới này.
Apple cho biết Dolby Atmos với Âm thanh không gian sẽ đến với Ấn độ trong thời gian sớm nhất có thể. Minh chứng cho điều này đó là, các trang web của Apple Music ở Ấn Độ có một "coming soon" tag cho Dolby Atmos và Lossless Audio.

Theo macrumors
Thiệt thòi quá nhỉ
@theladu
Cười ra nước mắt