Đủ 5 anh em siêu tốn tiền :))))
Đủ 5 anh em siêu tốn tiền :))))
Đủ 5 anh em siêu tốn tiền 😆))
Hồi con mình còn nhỏ cũng xin mua mấy con này, chạy qua ch gì bên lạc long quân không nhớ tên, hỏi cái chủ kêu giá hết hồn chim én...😃
Tưởng rẻ lắm 😭
@TT411 Cũng hơn 5 xị chứ ít ỏi gì
ghiền
Thú chơi này tốn hơi nh máu 😆)
@Nguyenhung220397 Chơi nhựa 😃))
Đam mê
Đẹp quá
nghiên cứu gắn thêm led đi bạn 😁
@zombie01 Mấy con này k gắn led dc
Ngó vậy chứ cũng mắc lắm
@Tuat Phan Tầm gần 1 củ
Đẹp
người có tiền
@hoangsytai Nhưng vẫn cong lưng cày
@Jinnie KTL
Cười vô mặt
chất quá bác
Nhìn đã quá
Đẹp