TTBC23
Đu theo trend show góc làm việc
Bệnh viện là nhà của 2 cha con , còn bùn còn tát. Làm được gì cho con thì làm. Dẫu biết rằng mong manh và dễ vỡ.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bệnh viện là nhà của 2 cha con , còn bùn còn tát. Làm được gì cho con thì làm. Dẫu biết rằng mong manh và dễ vỡ.
Lấy ảnh người thật việc thật, ai lại lấy ảnh trên kenh14.vn
@Phamthientien Bác nói em mới để ý =))