Dù thích hay không thì vsmart vẫn là điện thoại thương hiệu Việt thành công nhất
Dù thích hay không thì vsmart vẫn là điện thoại thương hiệu Việt thành công nhất
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Dù thích hay không thì vsmart vẫn là điện thoại thương hiệu Việt thành công nhất
đợt bán thanh lý mình ko mua đc, tiếc ghê
asrris pro
Quá thành công, lập lờ đánh lận con đen. Rồi lúc hỏng mà còn bảo hành mang ra báo k có linh kiện thay.