Đức với Nhật, 2 kẻ thất bại ở WW2 có công tác an ninh bảo vệ yếu nhân quá kém cỏi. Bảo sao mật vụ...
Đức với Nhật, 2 kẻ thất bại ở WW2 có công tác an ninh bảo vệ yếu nhân quá kém cỏi. Bảo sao mật vụ nước khác nó mò vào tận thủ đô bắt người mà cũng không biết. Và nực cười là bảo vệ mình còn ko xong, anh còn đòi bảo vệ người dưng :))
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đức với Nhật, 2 kẻ thất bại ở WW2 có công tác an ninh bảo vệ yếu nhân quá kém cỏi. Bảo sao mật vụ nước khác nó mò vào tận thủ đô bắt người mà cũng không biết.

Và nực cười là bảo vệ mình còn ko xong, anh còn đòi bảo vệ người dưng 😆
Đầu sỏ EU chưa ngán quốc nào cả, cung cấp khí tài bảo vệ hội nghị là bình thường mà, hóng động thái tương xứng từ phe bên kia.