TTBC23
Đúng đúng :D
Đúng đúng :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đúng đúng 😁
và bóp hiệu năng chip A17 âm thầm ở ngoài công khai là chỉ điều chỉnh phần mềm bằng bản cập nhật
@Wildgingers bóp âm thầm kiện nó kiếm tiền đi Sam
Chúng ta nên nghị luận về cách sử dụng sai lầm của người dùng hơn là quy trách nhiệm về phía Apple 😁
bomduc1
TÍCH CỰC
2 months
Thiết kế Apple đỉnh nhất rồi; bị đá là phải 😆; nóng thì fix, giảm hiệu năng đi là xong;
Cười vô mặt