Đúng là bản chất xấu xa của bọn Nhật Bủn đc thể hiện ở ngoài đời thì thảo mai nhưng ích kỹ ngầm,...
Đúng là bản chất xấu xa của bọn Nhật Bủn đc thể hiện ở ngoài đời thì thảo mai nhưng ích kỹ ngầm, trong game thì bộc lộ bản chất ích kỹ chân thật rõ nhất! Kiếm đồ cho thằng não này, cứu nó, cho nó tiền mua đồ cho đủ để khỏi bị thiệt và hắn ta chỉ biết mua đồ cho cho chính nó! Chơi game này chơi với bọn Tàu là chất nhất, mấy thằng WIBU này thì tốt nhất nên tránh xa!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đúng là bản chất xấu xa của bọn Nhật Bủn đc thể hiện ở ngoài đời thì thảo mai nhưng ích kỹ ngầm, trong game thì bộc lộ bản chất ích kỹ chân thật rõ nhất!
Kiếm đồ cho thằng não này, cứu nó, cho nó tiền mua đồ cho đủ để khỏi bị thiệt và hắn ta chỉ biết mua đồ cho cho chính nó!
Chơi game này chơi với bọn Tàu là chất nhất, mấy thằng WIBU này thì tốt nhất nên tránh xa!
đâu có có người này người kia bác ơi, riêng cái trò liếm susi băng chuyền thì em mới thấy ở Nhật