TTBC23
đúng mà đánh
đúng mà đánh
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
đúng mà đánh
Tương lai mới sợ
Cười ra nước mắt
mình là không nghĩ ra luôn, chỉ biết quá khứ là eaten thôi
Cười vô mặt
minhasp1
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@neuronnetwork ate chu nhi, eaten la p2 roi
@minhasp1 Vâng ạ, có thể ate mới đúng, còn eaten hình như không phải
Ngày xưa mà gặp cô giáo ác thì xác định xưng mu tay hoặc vai thoai! Tôi đây bị mấy zụ!😁😂😂