TTBC23
Đường dẫn trong bố cục ảnh
Hạ thấp máy, góc chụp thấp một chút, các luống cát trên bãi biển trở thành đường dẫn ảnh, tạo hướng nhìn thị giác ấn tượng hơn. #iphone11pro
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hạ thấp máy, góc chụp thấp một chút, các luống cát trên bãi biển trở thành đường dẫn ảnh, tạo hướng nhìn thị giác ấn tượng hơn.
#iphone11pro
Woa tuyệt vời
Chụp ngược sáng đẹp quá
.
Quá đẹp cho 1 bức ảnh 😃