đường nào em đi ru đời gã thành gã tình si.
đường nào em đi ru đời gã thành gã tình si.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
đường nào em đi ru đời gã thành gã tình si.
Men cá
@Jimmii Nam Lần thứ 2 nhìn thấy nhé. Lần sau a.e mà chọc bue due mà giận hờn vu vơ nữa là méc bạn trai chim-mỳ.😁😂
@zetbluez Mèo thích
Ly đẹp
Mình gửi Tình video mình chơi ghita và hát bài:
Anh nhớ có mùa thu mây giăng lối
Cơn mưa buồn, tóc rối ướt bờ môi
Tình nghe thử nha 😆
@lehuuthe1202 Tú nghe bản organ và guitar rồi như hờ. (Lần 5)
@lehuuthe1202 Đây
image.jpg