Em Lê Hồng Ngọc (học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh) với bài thi môn Văn dài 16 mặt g
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.