Facebook cà chớn với các fanpage
Facebook cà chớn với các fanpage Facebook bóp tương tác của fanpage khinh khủng quá. Viết các bài viết về giải trí còn cho vài chục hiển thị, còn viết nội dụng "dịch vụ" "bán" hay "mua" thì tương tác còn về zero. Mà nó còn chơi thêm cái nữa là lập ra hẳn 1 trang chỉ để có mỗi fanpage nhìn thấy nhau. Fanpage nhìn thấy nhau like cho vui chứ buôn bán được gì. Mà toàn là gặp mấy người nổi tiếng, người nỏi tiếng đời nào bấm like và mua hàng đâu. Mình đi like dạo để tương tác cũng bị cấm luôn. Chán
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Facebook cà chớn với các fanpage

Facebook bóp tương tác của fanpage khinh khủng quá.

Viết các bài viết về giải trí còn cho vài chục hiển thị, còn viết nội dụng "dịch vụ" "bán" hay "mua" thì tương tác còn về zero.

Mà nó còn chơi thêm cái nữa là lập ra hẳn 1 trang chỉ để có mỗi fanpage nhìn thấy nhau. Fanpage nhìn thấy nhau like cho vui chứ buôn bán được gì. Mà toàn là gặp mấy người nổi tiếng, người nỏi tiếng đời nào bấm like và mua hàng đâu.

Mình đi like dạo để tương tác cũng bị cấm luôn.

Chán