Fauci dự đoán 300.000 người chết vì covid đến cuối năm
Fauci dự đoán 300.000 người chết vì covid đến cuối năm Đúng là những cái chết từ miệng chuyên gia, chết trên báo là có thật.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Fauci dự đoán 300.000 người chết vì covid đến cuối năm
Đúng là những cái chết từ miệng chuyên gia, chết trên báo là có thật.
nhanh trí hỏi ổng tối nay số đề xổ con gì
@mrtqt Hồi đầu dịch ổng còn dọa chết 1 triệu mấy
😁