TIKI Freeship June


Fortune Global 500: TOP 20 công ty lớn nhất hành tinh năm 2020 về doanh thu
Nam Air
10 thángBình luận: 107
Fortune Global 500: TOP 20 công ty lớn nhất hành tinh năm 2020 về doanh thu
Fortune Global 500 là bảng xếp hạng 500 công ty có doanh thu lớn nhất hành tinh được Fortune thống kê và xuất bản vào tháng 7 hằng năm (lần đầu tiên là năm 1955). Năm nay Walmart tiếp tục đứng hạng 1 với doanh thu gần 524 tỷ USD, tăng trưởng gần 2% so với năm ngoái. Mời anh em tham khảo TOP 20 công ty trong danh sách Fortune Global 500 này.

1. Walmart (Mỹ)
 • Lĩnh vực kinh doanh: bán lẻ, chuỗi siêu thị
 • Doanh thu: 523,964 tỷ USD
 • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): 1,9%
 • Lợi nhuận: 14,881 tỷ USD
 • % tăng trưởng lợi nhuận: 123,1%
 • Tổng tài sản: 236,5 tỷ USD
 • Số lượng nhân viên toàn cầu: 2.200.000
 • Tăng/giảm thứ hạng: 0
walmart.jpg

2. Sinopec Group (TQ)
 • Lĩnh vực kinh doanh: dầu khí
 • Doanh thu: 407 tỷ USD
 • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): -1,8%
 • Lợi nhuận: 6,8 tỷ USD
 • % tăng trưởng lợi nhuận: 16,2%
 • Tổng tài sản: 317,515 tỷ USD
 • Số lượng nhân viên toàn cầu: 582.648
 • Tăng/giảm thứ hạng: 0
sinopec.jpg

Quảng cáo


3. State Grid (TQ)
 • Lĩnh vực kinh doanh: điện lực Trung Quốc
 • Doanh thu: 383,9 tỷ USD
 • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): -0,8%
 • Lợi nhuận: 7,97 tỷ USD
 • % tăng trưởng lợi nhuận: -2,5%
 • Tổng tài sản: 596,616 tỷ USD
 • Số lượng nhân viên toàn cầu: 907.677
 • Tăng/giảm thứ hạng: 2
state-grid.gif

4. China National Petroleum (TQ)
 • Lĩnh vực kinh doanh: dầu khí Trung Quốc
 • Doanh thu: 379,13 tỷ USD
 • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): -3,5%
 • Lợi nhuận: 4,443 tỷ USD
 • % tăng trưởng lợi nhuận: 95,7%
 • Tổng tài sản: 608,08 tỷ USD
 • Số lượng nhân viên toàn cầu: 1.344.410
 • Tăng/giảm thứ hạng: 0
china-petroleum.jpg

5. Royal Dutch Shell (Hà Lan)
 • Lĩnh vực kinh doanh: dầu khí
 • Doanh thu: 352,1 tỷ USD
 • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): -11,2%
 • Lợi nhuận: 15,482 tỷ USD
 • % tăng trưởng lợi nhuận: -32,2%
 • Tổng tài sản: 404,334 tỷ USD
 • Số lượng nhân viên toàn cầu: 83.000
 • Tăng/giảm thứ hạng: -2
shell.jpg

6. Saudi Aramco (Saudi Arabia)
 • Lĩnh vực kinh doanh: dầu khí
 • Doanh thu: 329,78 tỷ USD
 • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): -7,3%
 • Lợi nhuận: 88,21 tỷ USD
 • % tăng trưởng lợi nhuận: -20,5%
 • Tổng tài sản: 398,35 tỷ USD
 • Số lượng nhân viên toàn cầu: 79.000
 • Tăng/giảm thứ hạng: 0
saudi-aramco.jpg

7. Volkswagen (Đức)
 • Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất ô tô

Quảng cáo


 • Doanh thu: 282,76 tỷ USD
 • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): 1,6%
 • Lợi nhuận: 15,542 tỷ USD
 • % tăng trưởng lợi nhuận: 8,5%
 • Tổng tài sản: 547,81 tỷ USD
 • Số lượng nhân viên toàn cầu: 671.205
 • Tăng/giảm thứ hạng: 2
 • VW.jpg

  8. BP (Anh)
  • Lĩnh vực kinh doanh: dầu khí
  • Doanh thu: 282,616 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): -7%
  • Lợi nhuận: 4 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: -57,1%
  • Tổng tài sản: 295,194 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 72.500
  • Tăng/giảm thứ hạng: -1
  BP.jpg

  9. Amazon (Mỹ)
  • Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ, thương mại điện tử, điện toán đám mây, streaming, AI
  • Doanh thu: 280,52 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): 20,5%
  • Lợi nhuận: 11,59 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: 15%
  • Tổng tài sản: 225,25 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 798.000
  • Tăng/giảm thứ hạng: 4
  amazon.jpg

  10. Toyota Motor (Nhật Bản)
  • Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất ô tô

  Quảng cáo


 • Doanh thu: 275,29 tỷ USD
 • % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): 1%
 • Lợi nhuận: 19,1 tỷ USD
 • % tăng trưởng lợi nhuận: 12,4%
 • Tổng tài sản: 487,466 tỷ USD
 • Số lượng nhân viên toàn cầu: 359.542
 • Tăng/giảm thứ hạng: 0
 • toyota.jpg

  11. Exxon Mobil (Mỹ)
  • Lĩnh vực kinh doanh: dầu khí
  • Doanh thu: 264,94 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: -8,7%
  • Lợi nhuận: 14,34 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: -31,2%
  • Tổng tài sản: 362,6 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 74.900
  • Tăng/giảm thứ hạng: -3
  exxon.jpg

  12. Apple (Mỹ)
  • Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ
  • Doanh thu: 260,174 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: -2%
  • Lợi nhuận: 55,256 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: -7,2%
  • Tổng tài sản: 338,516 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 137.000
  • Tăng/giảm thứ hạng: -1
  apple.jpg

  13. CVS Health (Mỹ)
  • Lĩnh vực kinh doanh: chuỗi bán lẻ dược phẩm, chăm sóc sức khỏe
  • Doanh thu: 256,78 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: 32%
  • Lợi nhuận: 6,634 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: 0
  • Tổng tài sản: 222,45 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 290.000
  • Tăng/giảm thứ hạng: 6
  cvs-health.jpg

  14. Berkshire Hathaway (Mỹ)
  • Lĩnh vực kinh doanh: tập đoàn đa ngành
  • Doanh thu: 254,616 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: 2,7%
  • Lợi nhuận: 81,417 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: 1925%
  • Tổng tài sản: 817,73 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 391.500
  • Tăng/giảm thứ hạng: -2
  berkshire-hathaway.jpg

  15. UnitedHealth Group (Mỹ)
  • Lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm
  • Doanh thu: 242,155 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: 7%
  • Lợi nhuận: 13,84 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: 15,5%
  • Tổng tài sản: 173,89 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 325.000
  • Tăng/giảm thứ hạng: -1
  unitedhealthgroup.png

  16. McKesson (Mỹ)
  • Lĩnh vực kinh doanh: dược phẩm và công nghệ y tế
  • Doanh thu: 231,05 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: 7,8%
  • Lợi nhuận: 900 triệu USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: 2547%
  • Tổng tài sản: 61,247 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 70.000
  • Tăng/giảm thứ hạng: 1
  mckesson.jpg

  17. Glencore (Thụy Sĩ)
  • Lĩnh vực kinh doanh: khai thác và giao dịch khoáng sản
  • Doanh thu: 215,111 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: -2,1%
  • Lợi nhuận: -404 triệu USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: -112%
  • Tổng tài sản: 124 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 88.246
  • Tăng/giảm thứ hạng: -1
  glencore.jpg

  18. China State Construction Engineering (TQ)
  • Lĩnh vực kinh doanh: công ty xây dựng
  • Doanh thu: 205,84 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: 13,4%
  • Lợi nhuận: 3,33 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: 5,5%
  • Tổng tài sản: 294 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 335.038
  • Tăng/giảm thứ hạng: 3
  china-state.jpg
  19. Samsung Electronics (Hàn Quốc)
  • Lĩnh vực kinh doanh: điện tử
  • Doanh thu: 197,7 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: -10,8%
  • Lợi nhuận: 18,45 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: -53,7%
  • Tổng tài sản: 304,9 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 287.439
  • Tăng/giảm thứ hạng: -4
  samsung.jpg

  20. Daimler (Đức)
  • Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất ô tô
  • Doanh thu: 193,346 tỷ USD
  • % tăng trưởng doanh thu: -2,1%
  • Lợi nhuận: 2,66 tỷ USD
  • % tăng trưởng lợi nhuận: -69%
  • Tổng tài sản: 339,456 tỷ USD
  • Số lượng nhân viên toàn cầu: 298.655
  • Tăng/giảm thứ hạng: -2
  daimler.jpg

  Nguồn Fortune
  adsene
  TÍCH CỰC
  10 tháng
  Kinh toán Mỹ với TQ , không hổ danh 2 kinh tế lớn nhất thế giới
  adsene
  TÍCH CỰC
  10 tháng
  @Black Mamba K bằng chứng bác phân ngta đi đêm .
  adsene
  TÍCH CỰC
  10 tháng
  @luanlinhnam Bác gg nhé , rất nhiều Cty công nghệ và sx TQ rất ác. Điển hình vụ heo quay , phát triển quá đến Mỹ phải cắn lại cho nó đỡ phát triển
  @adsene Vậy bạn tưởng những cái liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản không đi đêm mà được à? Bạn thử ra trước cửa nhà đào 1 cái hố xem 15ph sau có CAP đến hỏi thăm không, chứ nói gì đến việc thăm dò, khai khoáng, giải phóng mặt bằng, xây dựng. Còn mấy công ty TQ bạn đề cập, kiểu Huawei, đều được cp TQ chống lưng cả, chuyên cử người đi hack máy chủ công ty khác, và cử người sang tận nơi năm cắp công nghệ nên Mỹ nó chặn là đúng, thực ra là chặn bây giờ còn quá muộn vì để nó ăn cắp quá nhiều rồi, đáng nhẽ phải cấm từ 20 năm trước mới phải. Việc trở thành công xưởng của thế giới cũng giúp TQ quá nhiều trong việc ăn cắp công nghệ, và việc phát triển mạnh mẽ của các công ty "công nghệ" TQ chẳng qua phần lớn là nhờ: 1-Ăn cắp của nước ngoài; 2-CP TQ chống lưng bằng cách này hay cách khác (trực tiếp hoặc gián tiếp bơm tiền đầu tư, hỗ trợ ăn cắp công nghệ, sáng chế, tiếp tay bằng cách cấm các công ty nước ngoài (VD: cấm Google, FB, Twt...) để các cty của mình được độc quyền kinh doanh trong nước); 3-gây khó dễ bằng nhiều chính sách, cơ chế "lệ làng",...
  orlando38
  ĐẠI BÀNG
  10 tháng
  @adsene tôi đoán kinh tế TQ sẽ vượt Mỹ trong vài chục năm tới, dân đông, đang có khát vọng. Mỹ thì qua thời kỳ bùng nổ rồi.
  Độ hút máu của Táo kinh thật lợi hơn hẳn tụi kia
  trung3anh
  ĐẠI BÀNG
  10 tháng
  @Bão Sài Gòn Berkshire Hathaway mới là đỉnh cao kìa bác ơi. Lợi nhuận hơn 80 tỉ trên doanh thu hơn 200 tỉ @@
  @trung3anh Hathaway là lợi nhuận chưa thực hiện. Chỉ cần cổ phiếu Apple tăng giá là lợi nhuận nó auto tăng.
  Apple vẫn là công ty cơ lợi nhuận đã thực hiện cao nhất Mỹ.
  marsx
  ĐẠI BÀNG
  10 tháng
  Công ty năng lượng nhiều nhất, đến bán lẻ và công nghệ!
  @marsx Mấy thằng khai thác dầu và điện của TQ doanh thu khủng quá trời mà lợi nhuận ít đến đáng kinh ngạc. Nghĩ thầm thì ra làm mấy ngành này đâu có thu nhiều tiền cho đến khi Saudi Aramco xuất hiện, đây mới đúng là cty khai thác giàu đúng nghĩa này.
  Tính về lợi nhận thì không ai làm ăn kiếm đc nhiều tiền như cu này, quá đỉnh

  6. Saudi Aramco (Saudi Arabia)
  Doanh thu: 329,78 tỷ USD
  % tăng trưởng doanh thu (so với 2019): -7,3%
  Lợi nhuận: 88,21 tỷ USD
  % tăng trưởng lợi nhuận: -20,5%
  Tổng tài sản: 398,35 tỷ USD
  Số lượng nhân viên toàn cầu: 79.000
  Tăng/giảm thứ hạng: 0
  @Thin_Ngất cty đó ăn lớn lắm nhờ vụ tăng cổ phiếu của Apple 😁 nên nhiều khả năng số đó đúng đó.
  @Thin_Ngất Số đó chính xác đấy, năm 2018 lợi nhuận của Berkshire Hathaway là gần $45 tỉ USD, năm 2019 lợi nhuận giảm còn $4 tỉ USD (giảm tới 91% so với 2018), và năm nay lợi nhuận là $81,4 tỉ USD, tức là tăng 20 lần (tăng 1924,8% so với năm 2019, và tăng 181% so với 2018).
  Annotation 2020-08-22 120453.png
  @Thin_Ngất Nó là cty đa ngành nhưng chủ yếu là đầu tư tài chính = cổ phiếu nên cổ phiếu tăng giảm nó ảnh hưởng lớn. Có khi hôm trc cổ phiếu giảm lỗ sml, sau nó lại tăng thì chả lãi lớn.
  @cuhiep lợi nhuận của Saudi Armaco chính là ngân sách quốc gia của Saudi, vì đó là tiền dầu mỏ bán được, nó khác tụi Exxon, Shell hay BP phải đến khai thác rồi ăn chia với quốc gia có mỏ dầu
  kevin2012
  ĐẠI BÀNG
  10 tháng
  Vịt Teo hạng mấy ta? 🤔
  @kevin2012 Hạng N
  Nển phục mấy cty làm ra sản phẩm để bán chứ không nể mấy công ty bơm dầu nên bán 😁
  @romano19 Làm sao = được, vì Nga nó cty dầu khí cũng kiểu có 2-3 đơn vị chia nhau với bán dầu ko nhiều bằng bọn Saudi được.
  @cuhiep Cũng là công nghệ cả đấy bác ạ. Còn rất nhiều chế phẩm từ dầu nữa. Chứ chỉ bán dầu thô thì cũng chỉ là những thằng ăn xổi thôi. Năm 2018 lợi nhuận của Aramco còn trên 110 tỷ USD.
  @cuhiep Dầu bơm lên bán cho ông về đổ vào xe chạy được à? Hay nó phải chế biến và sản xuất, có phải thằng díu nào mua dầu về rồi chế biến bán củng có lãi đâu, còn cả mớ công nghệ sx mới có hàng chất lượng và giá thành nữa.
  Còn cái điện thoại lấy cái díu gì ra để sản xuất ra Ló? Ko phải là lấy từ khoáng sản và tài nguyên ra để sx ra ah. Đất hiếm, vàng, bạc, thép, kinh.... trên trời rơi xuống hả ông.
  bravery10
  ĐẠI BÀNG
  9 tháng
  @cuhiep Ý cuhiep là sản phẩm thì chứa nhiều chất xám (giá trị từ vô hình) hơn chứ tài nguyên thì nó có sẵn giá trị rồi (giá trị từ hữu hình) sản phẩm chế biến từ tài nguyên thì cũng vậy. Tất nhiên sản phẩm nào cũng có 2 yếu tố cấu tạo nên giá trị cả, chỉ là khác nhau về tỷ lệ thôi.
  quá khủng khiếp
  China cũng kinh quá !
  Toàn công ty bơm dầu
  walmart thì best rồi, thanks bài viết hữu ích
  Việt Nam! bơm sạch dầu nhưng ko thấy tiền j hết ... đi đâu đâu ta ơi ... đã vậy lập cái “ QUỈ “ bình ổn chướng tai gai mắt 🙃
  asuwa
  TÍCH CỰC
  10 tháng
  @Bão Sài Gòn bơm cho nước lạ mà, nước mình làm culi thôi.
  @Bão Sài Gòn Phải tính chi phí để sản xuất ra 1 thùng dầu nữa
  Để tiện theo dõi thì mod nên bổ sung thêm là những công ty trên hoạt động trong lĩnh vực gì và tỉ lệ phần trăm lợi nhuận/doanh thu
  Bác Buffet đầu tư kiểu gì mà ghê quá vậy, đa phần là cty về khai khoáng và năng lượng, một ít y tế, xe hơi, điện tử, đầu tư, bán lẻ, xây dựng. Ngạc nhiên là ko có cty viễn thông nào
  @trieuvhh Ổng ăn sáng ko tới 10 đô la ... vãi đạn cụ
  @Bão Sài Gòn hehe... tiết kịm mới giàu
  @Bão Sài Gòn Ông nội đó keo thì thôi rồi. Ko cần đến mức như vậy. Quan trọng là tiết kiệm dư ra thì cho người khác làm từ thiện, bố thí quý hơn là để dành cho riêng mình.
  @zendomarata Có thể ăn sáng có lúc 10 đô thật, nhưng hôm khác ổng thuê du thuyền $1m/tuần đi chơi thì sao biết được.
  McKesson.... 2547% 🙄
  Wtf 😱
  Mấy thằng hút dầu bán sau này hết dầu cũng teo thôi. Lẽ ra bọn ý ko đc tính.
  @autumnlove Nói là nó hút lên bán chứ mấy cty dầu khí trên toàn tập đoàn tư nhân về căn bản là nó mua dầu của chính phủ các nước nó lấy công hút, lọc, vân chuyển... kinh doanh mà có lời chứ ai cho không nó cái mỏ dầu
  xjutommax
  ĐẠI BÀNG
  10 tháng
  Ngành năng lượng hóa thạch vẫn làm trùm sỏ trong danh sách top 20 này nhỉ? Công nghệ có mỗi Apple, Amazon với Samsung. Berkshire thì miễn bàn vì nó độc quá, tỉ lệ lợi nhuận làm trùm luôn.
  ngocultra
  ĐẠI BÀNG
  10 tháng
  Cho hỏi Huyndai đang ở đâu mà ở VN mấy thánh còn nói ngon hơn cả Toyota với doanh thu 275,2 tỷ đô vậy !
  @ngocultra Ở hạng 84
  2020-08-22 (1).png
  @ngocultra fanboy dqmtrieu đúng ko
  @kingpro1252 Bác cung bik thần tượng này à?


  Tải app Tinh tế

  Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

  Tải app TinhteTải app Tinhte
  Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store

  Đang theo dõi
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019