TTBC23
Fujifilm VN mang GFX 100II về luôn rồi
Fujifilm VN mang GFX 100II về luôn rồi Sớm ghê. Con này gắn thêm cái ống 55mm F1.7 nữa thì đỉnh. Mà hai món chắc 200 triệu
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Fujifilm VN mang GFX 100II về luôn rồi
Sớm ghê. Con này gắn thêm cái ống 55mm F1.7 nữa thì đỉnh.
Mà hai món chắc 200 triệu
Ước
Tet21: Gút chóp 1 like