#fun.
#fun. #trump
Lượng tài khoản zalo tăng lên 500tr 😂
Dookang
ĐẠI BÀNG
7 tháng
dùng zalo rồi có quét quanh đây không 😆
haha, dùng zalo lại lộ hết thông tin.
@fuaka93 ai roi cung lo thoi.
trong facebook nhưng lại rất zalo