funny
funny sài gòn trước năm 75
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
funny
sài gòn trước năm 75
Cười ra nước mắt
SG đi trước thế giới mấy chục năm
đẵng cấp😆
Cười ra nước mắt
Đệch,toàn đi trước tiến hòa loài người thế này ạ 😆
Mày vui tính vãi
Sg sao bằng Hà Nội. Hn có cả công nghệ phơi khô cà rem đầy đường
@Ti2k
Cười vô mặt
Cười vô mặt
ngon quá sài gòn ơi