Gã mang airpods đi bảo hành mà quên xóa lịch sử trình duyệt, haizaa!
Gã mang airpods đi bảo hành mà quên xóa lịch sử trình duyệt, haizaa!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Gã mang airpods đi bảo hành mà quên xóa lịch sử trình duyệt, haizaa!
Ủa khoan
Cái đó cũng có bộ nhớ hả ta, vụ này mới pít á.
@Frozen Cat hình như kó pạn
Xong, kỹ thuật viên liệu có nghe được những âm thanh "quen thuộc" không nhỉ 😁
thiennlt
TÍCH CỰC
4 tháng
Thông não cho đồng đạo với ạ
CaptNemo
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@thiennlt Tui cũng ko hiểu gì luôn
thuyvu0609
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Không hiểu luôn? Có nghĩa là sao?