TTBC23
Galax GTX 1650 EX Plus hoàn toàn mới...
Galax GTX 1650 EX Plus hoàn toàn mới https://tinhte.vn/thread/tin-vui-galax-gtx-1650-ex-plus-hoan-toan-moi-nang-cap-pc-chua-bao-gio-don-gian-va-re-nhu-the.3678428/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.