Galaxy S22 Series ra mắt cũng là lúc chiếc Galaxy S7 của mình dùng bao năm bắt đầu lag...
Galaxy S22 Series ra mắt cũng là lúc chiếc Galaxy S7 của mình dùng bao năm bắt đầu lag... :cry:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Galaxy S22 Series ra mắt cũng là lúc chiếc Galaxy S7 của mình dùng bao năm bắt đầu lag... 😢
Lâu quá mới thấy đăng fact 😆
thuong911
TÍCH CỰC
2 năm
Lag là ý nói đã đến lúc đổi đt rồi 😃
ý trời rồi
S7 gold giống mình, vẫn ngon lành mà, chắc tới S25 mới đổi 😁
Cái gì rồi cũng đến lúc hư, bền hoài ai chịu nổi
Mình dùng đầu tiên là con s6 trắng ngọc trinh, phải nói cái màu đó giờ vẫn thấy đẹp
dash177
TÍCH CỰC
2 năm
con note FE mình cũng bắt đầu lag...
Giờ vẫn dùng S7e là giỏi rồi. Mình cũng có S7e làm máy phụ! Cũng đã 6 năm rồi
S7 thì thay đc rồi, thế là vắt kiệt sức e nó quá lâu rồi 😆😆