GlobalFirepower
GlobalFirepower Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu 2023 Tiêu chí bình chọn là số lượng binh lính , tài chính , hậu cần và địa lý . Dẫn đầu Mỹ . Nga , Trung ,Ấn , Anh ...... Việt Nam leo top 19/145 https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
GlobalFirepower
Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu 2023
Tiêu chí bình chọn là số lượng binh lính , tài chính , hậu cần và địa lý .
Dẫn đầu Mỹ . Nga , Trung ,Ấn , Anh ......
Việt Nam leo top 19/145

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
Cũng tương đối thôi, Nga top 2 đập không nổi U cà top 15. Đông Lào xếp trên cơ cả Đức với Bắc Hàn thì không ổn rồi.