Godox ML60 hay Nanlite Forza 60?
Godox ML60 hay Nanlite Forza 60? Anh em có kinh nghiệm vụ đèn cho mình hỏi tham khảo giữa 2 mẫu đèn Godox ML60 với Nanlite Forza 60 những điểm mạnh cũng như hạn chế của 2 mẫu này, nhu cầu dùng trong phòng nhỏ để quay video là chính với có khi chụp hình. Cảm ơn anh em.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Godox ML60 hay Nanlite Forza 60?
Anh em có kinh nghiệm vụ đèn cho mình hỏi tham khảo giữa 2 mẫu đèn Godox ML60 với Nanlite Forza 60 những điểm mạnh cũng như hạn chế của 2 mẫu này, nhu cầu dùng trong phòng nhỏ để quay video là chính với có khi chụp hình.

Cảm ơn anh em.