GÓI CƯỚC 4K/NGÀY - 7GB + 81 phút gọi
GÓI CƯỚC 4K/NGÀY - 7GB + 85 phút gọi Đăng ký gói cước: DK_Mã gói hoặc Mã gói gửi 789 Lưu ý: Đăng ký MyPoint trước khi đăng ký gói cước để nhận ưu đãi tới 1,5 triệu Chi tiết: https://tinhte.vn/thread/goi-cuoc-mobifone-moi-chi-hon-4k-ngay-nhan-ngay-7gb-81-phut-goi.3677565/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.