Gọi là hình nền màu mè hoa lá :D
Gọi là hình nền màu mè hoa lá :D
Gọi là hình nền màu mè hoa lá 😁
Màu của lá nghe ngắn gọn súc tích dễ hiểu 👍
sao dài thế'
Cuong LX
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@Cu Sữa mình để cap gọn lắm nên bị nhắc nhở, tiện thể ghi dài tí cho hợp quy 😁
@Cuong LX hình dài