Google chính thức ngưng sản xuất loa thông minh Home Max
Google Home Max là sản phẩm loa thông minh ra mắt năm 2017 và nó có thiết kế đơn giản và đẹp (có giá 399 USD). Đáng tiếc khi Google không tiếp tục làm và nâng cấp Home Max nữa, một phần có thể họ tập trung vào Nest Audio mới và các sản phẩm loa thông minh nhỏ gọn trong tương lai. Những người dùng Home Max hiện tại không phải lo lắng mà cứ tiếp tục sử dụng bình thường vì Google vẫn tiếp tục hỗ trợ & cập nhật phần mềm trong tương lai. Xem thêm: Cảm nhận Google Home Max / của mod @Nam Air Theo Engadget
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Google Home Max là sản phẩm loa thông minh ra mắt năm 2017 và nó có thiết kế đơn giản và đẹp (có giá 399 USD). Đáng tiếc khi Google không tiếp tục làm và nâng cấp Home Max nữa, một phần có thể họ tập trung vào Nest Audio mới và các sản phẩm loa thông minh nhỏ gọn trong tương lai.

Những người dùng Home Max hiện tại không phải lo lắng mà cứ tiếp tục sử dụng bình thường vì Google vẫn tiếp tục hỗ trợ & cập nhật phần mềm trong tương lai.
Theo Engadget