Hành khách bố đời. Clip quay và phát tán trên mạng xã hội vào ngày 20/05/2023. Trong khi việc chấp nhận CCCD điện tử cấp độ 2 ở sân bay quốc nội áp dụng từ 01/06/2023 đến 31/08/2023. Lưu ý đây chỉ là thực hiện thí điểm nên bị giới hạn thời gian đến 31/08/2023. Sau này ngày thì đợi thông báo tiếp theo.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hành khách bố đời. Clip quay và phát tán trên mạng xã hội vào ngày 20/05/2023. Trong khi việc chấp nhận CCCD điện tử cấp độ 2 ở sân bay quốc nội áp dụng từ 01/06/2023 đến 31/08/2023. Lưu ý đây chỉ là thực hiện thí điểm nên bị giới hạn thời gian đến 31/08/2023. Sau này ngày thì đợi thông báo tiếp theo.
Lên mạng học đc ba mớ bày đặc tỏ vẻ am tường 😆 dân ngu khu đen 😁
Hành khách bố đời. Clip quay và phát tán trên mạng xã hội vào ngày 20/05/2023. Trong khi việc chấp nhận CCCD điện tử cấp độ 2 ở sân bay quốc nội áp dụng từ 01/06/2023 đến 31/08/2023. Lưu ý đây chỉ là thực hiện thí điểm nên bị giới hạn thời gian đến 31/08/2023. Sau này ngày thì đợi thông báo tiếp theo. Nguồn: https://vneconomy.vn/tu-ngay-1-6-hanh-khach-co-the-dung-vneid-muc-do-2-thay-can-cuoc-cong-dan-tai-moi-san-bay.htm
777777777.jpg
Clip được phát tán trên youtube từ ngày 20/05/2023
777777777.jpg
Không đòi xem chuyên đề với thẻ ngành là...đỡ lắm rồi đó
Anh theo em
từ bàn giấy ra hiện trường là đoạn trường nha
@anhcom67 Giành cho những ai chưa hiểu. "Đoạn trường" là "đứt ruột" nha.
Ví dụ, Truyện Kiều (Đoạn Trường Tân Thanh), một tiếng kêu mới đau xé ruột.
Chính phủ là cái con khỉ gì, thông tư chỉ để sọt rác.