Hát Rap yêu nước kiểu? :D
Hát Rap yêu nước kiểu? :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hát Rap yêu nước kiểu? 😁
nw_47
CAO CẤP
4 tháng
Ủa ủa lời nghe kì kì ;))
Quang1260
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Chương trình xàm xí của những thằng thí sinh rap nhảm xịt ... ỳeeeee yeee
Ngày xưa phải biết hát mới làm ca sỹ được, giờ thì không bắt buộc.
Nhỏ ko học lớn làm ráp bơ
Sao lại hiếu chiến ?
@bomduc mấy thằng Tàu nô trên TinhTe nó bảo VN xâm lược Campuchia đó, vẫn rao giảng khắp nơi...thì thằng ráp bơ đậu phộng nó hát zậy
Nát.
Trong tộc mình cũng có ông bác tên Hồ.