Hãy nghĩ xem một chiếc tai nghe nhét vào tai kín như vậy mà lại nhấn vào để điều khiển thì nó thốn như thế nào :smile: Người Nhật UX vẫn chán lắm.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hãy nghĩ xem một chiếc tai nghe nhét vào tai kín như vậy mà lại nhấn vào để điều khiển thì nó thốn như thế nào 😄

Người Nhật UX vẫn chán lắm.
đề nghị thêm nút haha cho tình huống này
@Knah haha đây
Vuốt , chấm bi là 1 giải pháp 🤔🤔🤔