TTBC23
Hết Gáy .
Hết Gáy . Chi phí để ngồi đc vô 1 ghế trong quốc hội của Hoa Kỳ . Giá trung bình của nhiệm kỳ sáu năm tại Thượng viện Hoa Kỳ trung bình là 10.476.451 đô la trên 1 ghế . Hạ viện Hoa Kỳ ít tốn kém hơn nó có giá trung bình là 1.689.580 đô la. Và đương nhiên số tiền đó đc các tập đoàn bỏ ra cho thành viên để biến ....... Họ đã trở thành những nhà tiếp thị qua điện thoại giá cao . Theo Daily news
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hết Gáy .
Chi phí để ngồi đc vô 1 ghế trong quốc hội của Hoa Kỳ .
Giá trung bình của nhiệm kỳ sáu năm tại Thượng viện Hoa Kỳ trung bình là 10.476.451 đô la trên 1 ghế .
Hạ viện Hoa Kỳ ít tốn kém hơn nó có giá trung bình là 1.689.580 đô la.
Và đương nhiên số tiền đó đc các tập đoàn bỏ ra cho thành viên để biến ....... Họ đã trở thành những nhà tiếp thị qua điện thoại giá cao .
Theo Daily news
Com All
TÍCH CỰC
2 tháng
Mình đã rất nhiều lần nói hình thức “ tham nhũng” ở những nước phát triển đã lên một bậc mới và một trong số đấy là hợp thức hoá như ví dụ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ chẳng hạn. Nói chung khi đến cái bô phân mà thấy không thối thì cái gì nó cũng thơm.
Cười ra nước mắt
Đúng là xách dép cho thiên đường, bên này chạy xe ôm với buôn chổi đót là lên ngồi giám đốc sở rồi.