Hết ngày thứ 7
Hết ngày thứ 7
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hết ngày thứ 7
Nat2104
TÍCH CỰC
4 tháng
Sân mà xoa chi láng dễ trơn chợt
@Nat2104 Đầu tiên bạn xoa cho né lèn chặt bề mặt. Sau đó lấy chổi quét lại. Ok
Bác có dùng lưới Che nắng cho mát thì ủng hộ mình nhé. 😊
image.jpg
image.jpg
Chắc có phang hệ sàn epoxy?