TTBC23
Hiện tại, anh chị em còn sử dụng USB vào việc gì không ợ =}
Truyền dữ liệu sinh học :wink:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Truyền dữ liệu sinh học 😉
Truyền dữ liệu sinh học 😉
@Huy Nguyễn 1995 Mé hạn thằng BCS 😜😜
@lightingbolt Hú hồn chim én
@NghiepTranVINA
Cười vô mặt
cài win và cứu dữ liệu win thôi 😁
Còn3 cái
Làm ổ boot cài win dạo
Còn, vẫn đang chép nhạc lên đó để nghe, chỉnh sửa, tạo danh sách yêu thích... các kiểu. Thi thoảng in ấn cũng phải cầm bản vật lý dự phòng này đi dù lên mây kéo xuống vẫn có khả năng sập. Và luôn thủ sẵn 1 cái USB cứu hộ phòng trường hợp mấy em hàng xóm lỗi.
Cài windows 10 16GB mới đủ nha 🤣
xuantu2804
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Cũng ít khi dùng đến.