TTBC23
Hiểu hơn về Titanium.
Hiểu hơn về Titanium. 15 pro max scratch, bend, burn test #Zack
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hiểu hơn về Titanium.
15 pro max scratch, bend, burn test

#Zack
Confirm apple dùng T, chưa rõ phải grade 5?
Mặt sau 15 Pro max yếu hơn 15 Pro & các thế hệ trc
@cosmos47 vại mua 15Pro vẫn ổn hơn sao bạn ey?
Coi bộ năm nay ipỏn kém bền rồi, mặt kính sau sao lỏ vậy 😆