Hiểu rõ hơn về biển số định danh xe máy & ô tô
Hiểu rõ hơn về biển số định danh xe máy & ô tô Khác nào bán điện thoại chứ ko bán sim :grin:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hiểu rõ hơn về biển số định danh xe máy & ô tô
Khác nào bán điện thoại chứ ko bán sim 😁
LELAPHONG
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Ngày càng có nhiều luật quá!
@LELAPHONG Luật này có lợi mà ông. Nó ra sẽ thay thế luật cũ chứ không có bị trùng lặp đâu mà ông lo.
Cười vô mặt
LELAPHONG
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@bomduc Cho đến khi nào thì mới ổn định, luật mà cứ đổi mãi thì sao mà làm ăn, sinh sống!
@LELAPHONG Xã hội phát triển luật cũng phải thay đổi đề phù hợp, như thế mới giúp người dân sinh sống, làm ăn. Ko có chuyện luật dừng thay đổi đâu ông, nhất là các Quốc gia đang phát triển mạnh , thì luật càng thay đổi mạnh. Ít thay đổi chỉ có hiến pháp.