Khoe video hay!
Hình em xinh đẹp cho thương
Hình em xinh đẹp cho thương Hình em đã để anh vương đáy lòng Hình em để ngóng để mong Hình em để gọn trong lòng từng đêm Hình em thấy đẹp anh xin Hình em đã khuất biệt tin lâu rồi Hình em anh kiếm đâu nơi Hình em em đã để đời nhớ nhau Hình em em để nơi đâu Hình em em giấu nơi nào hỡi em Hình em anh vẫn nhớ tên Hình em anh vẫn giữ in trong lòng Hình em anh để gọi thầm Hình em anh để đêm nằm gọi tên Hình em lòng thấy thương thêm Hình em nhắc nhủ lòng anh đêm ngày.
Hình em xinh đẹp cho thương
Hình em đã để anh vương đáy lòng
Hình em để ngóng để mong
Hình em để gọn trong lòng từng đêm
Hình em thấy đẹp anh xin
Hình em đã khuất biệt tin lâu rồi
Hình em anh kiếm đâu nơi
Hình em em đã để đời nhớ nhau
Hình em em để nơi đâu
Hình em em giấu nơi nào hỡi em
Hình em anh vẫn nhớ tên
Hình em anh vẫn giữ in trong lòng
Hình em anh để gọi thầm
Hình em anh để đêm nằm gọi tên
Hình em lòng thấy thương thêm
Hình em nhắc nhủ lòng anh đêm ngày.
Chủ yếu vô coi em gái bên sen. Mà thấy bài thơ nên cho 1 like 😃
cần 1 cái kéo và 1 cái bao nhé !
Ăn mặc hớ hênh..rắn nó cắn ròi sao
nhocbap
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Căng thật.
mlem mlem