TTBC23
Hoang mang quá.
Hoang mang quá.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hoang mang quá.
Quan ngại sâu sắc, xin rút kinh nghiệm, kiểm điểm phê bình và tự phê bình
Ờ, người ta uống nước trái cây nói người ta có cồn, ờ ờ
Đợt này thanh tra giao thông xong rồi, xong chắc rồi. Ờ
Cười mặt nồi
Hoàn toàn hợp lệ nhé. Khoa học chứng minh cây lúa mạch cũng cho ra trái. Trái đó ủ và lên men thì thành nước trái cây. Zậy là ngon rồi 😃
Uy tín
Uống cider à?
Thằng này chắc học cùng khoá với thằng GĐ bv ở Ninh Thuận
Cứ có cồn là đập, quan tâm cc gì, nồng độ éo quan trọng, cứ có cồn là có tiền đớp.
Trái này là trái lúa mạch , nho , táo , .... Thôi
Có căn cứ khoa học cho việc này mà. Hoang mang gì ông?
@Vien Nguyenxuan vậy giờ thì uống nước trái cây không nên lái xe rồi.
@duchaitp Nước trái cây để lâu có nồng độ cồn mà. Cái bất cập là luật nước mình không quy định ngưỡng tối thiểu 😀
@Vien Nguyenxuan Ông này 0.24 luôn đó bạn. Nên mới hoang mang
Cười ra nước mắt
Mướn mấy thằng ô hợp chi giờ mang nhục 😁 Mướn tài cũng phải có trình độ chứ dân trí thấp thì thua :D