Hỏi cách xâm nhập wifi có password bằng iphone
minhtuan2189
13 nămBình luận: 41
có ai biết cách nào để lướt web cho iphone, trong khi wifi mà bị khóa password.mà mình lại ko biết pasword ko?
trường mình có wifi nhưng lại ko cho sinh viên sài
41 bình luận
ptithcm
ĐẠI BÀNG
13 năm
Anh dùng Hệ Điều Hành Backtrack3 ... laptop có card wifi bắt gói tin.Làm hì hục cả tiếng đồng hồ.Xác suất thành công chỉ 50% với AP mã hóa WAP

Chỉ dựa vào cái Iphone mà hack được đúng là .... 30char
:">
đa số các pass thường 10 số thường là
1234567890
0987654321
9876543210
44445555(cái này của cofe gloria jean) :">
1111122222 (gloria jean)
pass mấy chỗ thông dụng dễ dò lắm :">

------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bài viết khác của mình:
**********************
http://www.tinhte.com/forum/t279154/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

**********************
http://www.tinhte.com/forum/t274378/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t274355/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t269343/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t268794/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t251958/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t245139/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t238797/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t238774/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t228996/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t232199/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t190349/
http://www.tinhte.com/forum/t206410/
http://www.tinhte.com/forum/t193929/
http://www.tinhte.com/forum/t220119/
http://www.tinhte.com/forum/t185752/
http://www.tinhte.com/forum/t220129/
http://www.tinhte.com/forum/t200533/
http://www.tinhte.com/forum/t168551/
lollipop8x
ĐẠI BÀNG
13 năm
e nói thật các bác chứ dò pass wifi chắc chỉ đc 2-5% thành côg...tốt nhất là đi hỏi chủ wifi cho nhanh đỡ fải dò...😃
đúng ồi, bỏ có 20k 30k /ly cofe mà có wifi xài quài quài....quá lời :">
------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bài viết khác của mình:
**********************
http://www.tinhte.com/forum/t279154/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

**********************
http://www.tinhte.com/forum/t274378/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t274355/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t269343/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t268794/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t251958/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t245139/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t238797/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t238774/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t228996/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t232199/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t190349/
http://www.tinhte.com/forum/t206410/
http://www.tinhte.com/forum/t193929/
http://www.tinhte.com/forum/t220119/
http://www.tinhte.com/forum/t185752/
http://www.tinhte.com/forum/t220129/
http://www.tinhte.com/forum/t200533/
http://www.tinhte.com/forum/t168551/
cafe Hoa Hồng Đường Phan Xích Long pass là 5454545454 :U
gan quan do co 1 cho pas 1234567890 do.ngay nga 4.
danghsb
ĐẠI BÀNG
13 năm
Nhà em ngay sau cafe kem Vàng Anh ngoài 3/2 , có wifi xài free mỗi ngày ;))
Còn nhà mình có wifi mà bị khóa mã... buồn ghê gớm, khổ nổi ko biết wifi phát ra từ đâu.
Em học đươc tự thằng bạn. Cách hack pass nhanh nhất hiệu quả nhất là hỏi thẳng người đặt pass 😃
nên dùng 1 nữ shinh sha'n để hỏi pass thì tỉ lệ thành công cao hơn :">
------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bài viết khác của mình:
**********************
http://www.tinhte.com/forum/t279154/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

**********************
http://www.tinhte.com/forum/t274378/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t274355/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t269343/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t268794/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t251958/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t245139/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t238797/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t238774/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t228996/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t232199/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t190349/
http://www.tinhte.com/forum/t206410/
http://www.tinhte.com/forum/t193929/
http://www.tinhte.com/forum/t220119/
http://www.tinhte.com/forum/t185752/
http://www.tinhte.com/forum/t220129/
http://www.tinhte.com/forum/t200533/
http://www.tinhte.com/forum/t168551/
lollipop8x
ĐẠI BÀNG
13 năm
e cũg đồg ý w bác BSC...😁 nếu có e gái thì bạn nên bảo e gái sang hỏi...khả năng nhận đc pass là 100% luôn...😃
hhaah đúng rồi .... phải nhờ gái đẹp nếu chủ nhà là boy....! con chủ nhà girl thì có tớ rồi 😔
pó tay với các đại cao thủ trên 😁
Trên Cydia có app iWep có thể dò ra pas của modem nhưng khổ cái nó chỉ support 5 loại modem thôi nên khả năng thành công là nhỏ. Ai thích thì search iWep Lite for OS3 cài dùng thử, biết đâu đấy....
thanks so much

đúng rồi, nhưng tùy xem em gái thế nào đã chứ,hahaaaa
Thôi mấy pác ra mua cái Linksys hay cái Dlink về gắn vô cho nó lành! Bi giờ giá cũng rẻ rồi! Có iphone mà ko có wifi cực lắm các pác ạ, cứ dọc rồi restore, của nào mà chịu nổi!
nam_72
TÍCH CỰC
13 năm
Bác chủ topic tham khảo cái này nhé rồi mới biết khó cở nào,IP làm sao làm nổi....?
http://www.vn-zoom.com/f99/da-hack-wifi-wep-key-thanh-cong-100-minh-se-ko-chiu-trach-nhiem-khi-police-go-cua-250672.html
lollipop8x
ĐẠI BÀNG
13 năm
hack trên PC đã khó đừng nói đến IP...😃 hack trên IP là k thể...vẫn chỉ còn cách nhờ e nào xinh xinh đi hỏi thôi...=))
Boy Shop: mới mở dịch vụ chuyên cho mướn các pé gái shink shan đc đào tạo chuyên nghiệp để đi dò pass theo iu cầu, bác nào có nhu cầu pm :">
------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bài viết khác của mình:
**********************
http://www.tinhte.com/forum/t279154/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

**********************
http://www.tinhte.com/forum/t274378/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t274355/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t269343/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t268794/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t251958/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t245139/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t238797/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t238774/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t228996/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t232199/

Tinhte.vn

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.
tinhte.vn

http://www.tinhte.com/forum/t190349/
http://www.tinhte.com/forum/t206410/
http://www.tinhte.com/forum/t193929/
http://www.tinhte.com/forum/t220119/
http://www.tinhte.com/forum/t185752/
http://www.tinhte.com/forum/t220129/
http://www.tinhte.com/forum/t200533/
http://www.tinhte.com/forum/t168551/
Ấy dà, tại bạn chưa đọc những bài viết bên dưới của bạn ý đó thôi :p Toàn bài hữu ích đấy 😃
Đồng ý là bạn đó có nhìu bài viết hữu ích cho newbie nhưng vào 1 topic thì nên tập trung vào vấn đề chính đừng có nói nhãm mà spam như thế!
<- Chột dạ :p Mình còn spam hơn cả bạn ý 😁
@LIENHUONG Mấy bác đùa zui thật nhưng cũng ít ít thôi vì ngta đang ngóng câu trả lời , mỗi thông báo là 1 hy vọng, mà vào xem thông báo thì ....hehe, e k cố tình câu like nhưng các bác thấy e nói đúng thì like cho newbie như e có cái tinh thần để có tinh thần học tập kiến thức từ tinhte.vn ạ =))))
alex_kt
ĐẠI BÀNG
13 năm
bổ xung thêm!nếu nhờ em gái thì mua dùm em luôn bộ đồ "nhà nghèo" ti tỉ lệ thành công là 1000% hihi
tớ mà có "em gái" xinh xinh mặc đồ nhà nghèo ở nhà thì khỏi cần pass wifi nữa làm ji. 😁:D:D
nhưng khổ nỗi, trường mình có wifi nhưng ko cho sinh viên sài,
danghsb
ĐẠI BÀNG
13 năm
dzời oy, bác rủ ông thầy dạy tin học trong trường đi uống ly cafe là lòi pas ra thôi :rolleyes5cz:
Van de o cho la dung chua nha thang khac van suong hon.
mac du nha minh co nhung van thich dung wifi nha ben canh. hihihi
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2022 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019