Hôm qua có trót comment vào xe điện gì đó mới của Vin mà bị ae chửi te tua :D nên trưa nay phải tiế
Hôm qua có trót comment vào xe điện gì đó mới của Vin mà bị ae chửi te tua :D nên trưa nay phải tiếp chút Đạm đặng có sức nghe… Chưởi :rofl::rofl::rofl:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hôm qua có trót comment vào xe điện gì đó mới của Vin mà bị ae chửi te tua 😁 nên trưa nay phải tiếp chút Đạm đặng có sức nghe… Chưởi 🤣🤣🤣
vượn nô chứ anh em nào?
Mr. Been = Mr. Bên à? tên cũng ngộ á
Mr.Been
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@Phan Huy Thọ Hồi đi đăng ký mạng Internet của FPT (hồi còn Trí tuệ Việt Nam) bị nhầm mất một chữ, đáng lẽ ra là Mr.Bean (hâm mộ hài của bác này) thành ra Mr.Been 😁
Ngon
Ultr
Chất lượng vậy nghe chửi tới mai vẫn ổn áp 🤣🤣
Tớ bị chửi ngu thì sao ,già còn dại thật!