Hướng dẫn check nhà mạng iPhone thông qua Model
letandao
6 năm trướcBình luận: 147Lượt xem: 64.632
Chào các bạn.
Mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra được iphone của mình thuộc bản khoá mạng của nhà mạng nào, quốc gia nào thông qua thông số Imei và Model được ghi trên máy.
Các bạn vào mục Model/ Kiểu máy trên điẹn thoại
Setting > General Setting > About (Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu)

Các bạn muốn tìm nhanh và chính xác thì Bấm Ctrl + F rồi gõ Model iPhone vào xong Enter sẽ thấy kết quả ngay nhé


iPhone 7
T-Mobile/Contract-free (Model A1778)


iPhone 7 128GB Jet Black (GSM) T-Mobile MNA52LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (GSM) T-Mobile MNAA2LL/A

iPhone 7 32GB Black (GSM) T-Mobile MN9U2LL/A
iPhone 7 128GB Black (GSM) T-Mobile MN9Y2LL/A
iPhone 7 256GB Black (GSM) T-Mobile MNA62LL/A
iPhone 7 32GB Silver (GSM) T-Mobile MN9V2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (GSM) T-Mobile MNA02LL/A
iPhone 7 256GB Silver (GSM) T-Mobile MNA72LL/A
iPhone 7 32GB Gold (GSM) T-Mobile MN9W2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (GSM) T-Mobile MNA32LL/A
iPhone 7 256GB Gold (GSM) T-Mobile MNA82LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MN9X2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MNA42LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MNA92LL/A

AT&T (Model A1778)

iPhone 7 128GB Jet Black (GSM) AT&T MN8Q2LL/A Unlocked version: MN9M2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (GSM) AT&T MN8W2LL/A Unlocked version: MN9T2LL/A

iPhone 7 32GB Black (GSM) AT&T MN8G2LL/A Unlocked version: MN9D2LL/A
iPhone 7 128GB Black (GSM) AT&T MN8L2LL/A Unlocked version: MN9H2LL/A
iPhone 7 256GB Black (GSM) AT&T MN8R2LL/A Unlocked version: MN9N2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (GSM) AT&T MN8H2LL/A Unlocked version: MN9E2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (GSM) AT&T MN8M2LL/A Unlocked version: MN9J2LL/A
iPhone 7 256GB Silver (GSM) AT&T MN8T2LL/A Unlocked version: MN9P2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (GSM) AT&T MN8J2LL/A Unlocked version: MN9F2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (GSM) AT&T MN8N2LL/A Unlocked version: MN9K2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (GSM) AT&T MN8U2LL/A Unlocked version: MN9Q2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (GSM) AT&T MN8K2LL/A Unlocked version: MN9G2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (GSM) AT&T MN8P2LL/A Unlocked version: MN9L2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (GSM) AT&T MN8V2LL/A Unlocked version: MN9R2LL/A

Sprint
(Model A1660)

iPhone 7 128GB Jet Black (CDMA) Sprint MN8Q2LL/A Unlocked Version: MNC72LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (CDMA) Sprint MN8W2LL/A Unlocked Version: MNCD2LL/A

iPhone 7 32GB Black (CDMA) Sprint MN8G2LL/A Unlocked Version: MNAY2LL/A
iPhone 7 128GB Black (CDMA) Sprint MN8L2LL/A Unlocked Version: MNC32LL/A
iPhone 7 256GB Black (CDMA) Sprint MN8R2LL/A Unlocked Version: MNC82LL/A
iPhone 7 32GB Silver (CDMA) Sprint MN8H2LL/A Unlocked Version: MNC02LL/A
iPhone 7 128GB Silver (CDMA) Sprint MN8M2LL/A Unlocked Version: MNC42LL/A
iPhone 7 256GB Silver (CDMA) Sprint MN8T2LL/A Unlocked Version: MNC92LL/A
iPhone 7 32GB Gold (CDMA) Sprint MN8J2LL/A Unlocked Version: MNC12LL/A
iPhone 7 128GB Gold (CDMA) Sprint MN8N2LL/A Unlocked Version: MNC52LL/A
iPhone 7 256GB Gold (CDMA) Sprint MN8U2LL/A Unlocked Version: MNCA2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (CDMA) Sprint MN8K2LL/A Unlocked Version: MNC22LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (CDMA) Sprint MN8P2LL/A Unlocked Version: MNC62LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (CDMA) Sprint MN8V2LL/A Unlocked Version: MNCC2LL/A


Verizon (Model A1660)


iPhone 7 128GB Jet Black (CDMA) Verizon MN8Q2LL/A Unlocked Version: MNAP2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (CDMA) Verizon MN8W2LL/A Unlocked Version: MNAX2LL/A

iPhone 7 32GB Black (CDMA) Verizon MN8G2LL/A Unlocked Version: MNAC2LL/A
iPhone 7 128GB Black (CDMA) Verizon MN8L2LL/A Unlocked Version: MNAJ2LL/A
iPhone 7 256GB Black (CDMA) Verizon MN8R2LL/A Unlocked Version: MNAQ2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (CDMA) Verizon MN8H2LL/A Unlocked Version: MNAD2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (CDMA) Verizon MN8M2LL/A Unlocked Version: MNAK2LL/A
iPhone 7 256GB Silver (CDMA) Verizon MN8T2LL/A Unlocked Version: MNAU2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (CDMA) Verizon MN8J2LL/A Unlocked Version: MNAE2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (CDMA) Verizon MN8N2LL/A Unlocked Version: MNAL2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (CDMA) Verizon MN8U2LL/A Unlocked Version: MNAV2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (CDMA) Verizon MN8K2LL/A Unlocked Version: MNAF2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (CDMA) Verizon MN8P2LL/A Unlocked Version: MNAM2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (CDMA) Verizon MN8V2LL/A Unlocked Version: MNAW2LL/A


iPhone 7 PLus
T-Mobile/Contract-free

iPhone 7 128GB Jet Black (GSM) T-Mobile MN5L2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (GSM) T-Mobile MN5R2LL/A

iPhone 7 32GB Black (GSM) T-Mobile MNQW2LL/A
iPhone 7 128GB Black (GSM) T-Mobile MN5G2LL/A
iPhone 7 256GB Black (GSM) T-Mobile MN5M2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (GSM) T-Mobile MNQX2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (GSM) T-Mobile MN5H2LL/A
iPhone 7 256GB Silver (GSM) T-Mobile MN5N2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (GSM) T-Mobile MNQY2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (GSM) T-Mobile MN5J2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (GSM) T-Mobile MN5P2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MNR02LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MN5K2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MN5Q2LL/A

AT&T
iPhone 7 128GB Jet Black (GSM) AT&T MN4D2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (GSM) AT&T MN4L2LL/A
iPhone 7 32GB Black (GSM) AT&T MNQH2LL/A
iPhone 7 128GB Black (GSM) AT&T MN482LL/A
iPhone 7 256GB Black (GSM) AT&T MN4E2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (GSM) AT&T MNQJ2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (GSM) AT&T MN492LL/A
iPhone 7 256GB Silver (GSM) AT&T MN4F2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (GSM) AT&T MNQK2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (GSM) AT&T MN4A2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (GSM) AT&T MN4J2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (GSM) AT&T MNQL2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (GSM) AT&T MNQL2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (GSM) AT&T MN4K2LL/A

Sprint

iPhone 7 128GB Jet Black (CDMA) Sprint MN4D2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (CDMA) Sprint MN4L2LL/A

iPhone 7 32GB Black (CDMA) Sprint MNQH2LL/A
iPhone 7 128GB Black (CDMA) Sprint MN482LL/A
iPhone 7 256GB Black (CDMA) Sprint MN4E2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (CDMA) Sprint MNQJ2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (CDMA) Sprint MN492LL/A
iPhone 7 256GB Silver (CDMA) Sprint MN4F2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (CDMA) Sprint MNQK2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (CDMA) Sprint MN4A2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (CDMA) Sprint MN4J2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (CDMA) Sprint MNQL2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (CDMA) Sprint MN4C2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (CDMA) Sprint MN4K2LL/A

Verizon

iPhone 7 128GB Jet Black (CDMA) Verizon MN4D2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (CDMA) Verizon MN4L2LL/A

iPhone 7 32GB Black (CDMA) Verizon MNQH2LL/A
iPhone 7 128GB Black (CDMA) Verizon MN482LL/A
iPhone 7 256GB Black (CDMA) Verizon MN4E2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (CDMA) Verizon MNQJ2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (CDMA) Verizon MN492LL/A
iPhone 7 256GB Silver (CDMA) Verizon MN4F2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (CDMA) Verizon MNQK2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (CDMA) Verizon MN4A2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (CDMA) Verizon MN4J2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (CDMA) Verizon MNQL2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (CDMA) Verizon MN4C2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (CDMA) Verizon MN4K2LL/A


iPhone 6s Plus

T-Mobile/Contract-free

iPhone 6S Plus 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKUH2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKUQ2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKUX2LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Gold (GSM) T-Mobile MKUN2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Gold (GSM) T-Mobile MKUV2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Gold (GSM) T-Mobile MKV12LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Silver (GSM) T-Mobile MKUJ2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Silver (GSM) T-Mobile MKUU2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Silver (GSM) T-Mobile MKUY2LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKUP2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKUW2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKV22LL/A
AT&T
iPhone 6S Plus 16GB Space Gray (GSM) AT&T MKTL2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Space Gray (GSM) AT&T MKTQ2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Space Gray (GSM) AT&T MKTV2LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Gold (GSM) AT&T MKTN2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Gold (GSM) AT&T MKTT2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Gold (GSM) AT&T MKTX2LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Silver (GSM) AT&T MKTM2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Silver (GSM) AT&T MKTR2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Silver (GSM) AT&T MKTW2LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Rose Gold (GSM) AT&T MKTP2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Rose Gold (GSM) AT&T MKTU2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Rose Gold (GSM) AT&T MKTY2LL/A
Sprint
iPhone 6S Plus 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MKVN2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MKVV2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MKW02LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Gold (CDMA) Sprint MKVQ2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Gold (CDMA) Sprint MKVX2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Gold (CDMA) Sprint MKW22LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Silver (CDMA) Sprint MKVP2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Silver (CDMA) Sprint MKVW2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Silver (CDMA) Sprint MKW12LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKVU2LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKVY2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKW32LL/A
Verizon
iPhone 6S Plus 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKV32LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKV82LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKVF2LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKV62LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKVD2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKVH2LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKV52LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKV92LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKVG2LL/A
iPhone 6S Plus 16GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKV72LL/A
iPhone 6S Plus 64GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKVE2LL/A
iPhone 6S Plus 128GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKVJ2LL/A

iPhone 6s

T-Mobile/Contract-free
iPhone 6S 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKQX2LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKR32LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKR72LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (GSM) T-Mobile MKR12LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (GSM) T-Mobile MKR52LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (GSM) T-Mobile MKR92LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (GSM) T-Mobile MKQY2LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (GSM) T-Mobile MKR42LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (GSM) T-Mobile MKR82LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKR22LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKR62LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKRA2LL/A
AT&T
iPhone 6S 16GB Space Gray (GSM) AT&T MKQ52LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (GSM) AT&T MKQ92LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (GSM) AT&T MKQE2LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (GSM) AT&T MKQ72LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (GSM) AT&T MKQC2LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (GSM) AT&T MKQG2LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (GSM) AT&T MKQ62LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (GSM) AT&T MKQA2LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (GSM) AT&T MKQF2LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQ82LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQD2LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQH2LL/A
Sprint
iPhone 6S 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MKT72LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MKTC2LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MKTG2LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (CDMA) Sprint MKT92LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (CDMA) Sprint MKTE2LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (CDMA) Sprint MKTJ2LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (CDMA) Sprint MKT82LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (CDMA) Sprint MKTD2LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (CDMA) Sprint MKTH2LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTA2LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTE2LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTK2LL/A
Verizon
iPhone 6S 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKRR2LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKRY2LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKT32LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKRW2LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT12LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT52LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKRT2LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKT02LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKT42LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKRX2LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT22LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT62LL/A

iPhone 6
T-Mobile/Contract-free
iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG542LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG5A2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG572LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) T-Mobile MG562LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) T-Mobile MG5D2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) T-Mobile MG592LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) T-Mobile MG552LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) T-Mobile MG5C2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) T-Mobile MG582LL/A
AT&T

iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) AT&T MG4N2LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) AT&T MG4W2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) AT&T MG4R2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) AT&T MG4Q2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) AT&T MG502LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) AT&T MG4V2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) AT&T MG4P2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) AT&T MG4X2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) AT&T MG4U2LL/A
Sprint

iPhone 6 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MG692LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6G2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6D2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (CDMA) Sprint MG6C2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (CDMA) Sprint MG6J2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (CDMA) Sprint MG6F2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (CDMA) Sprint MG6A2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (CDMA) Sprint MG6H2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (CDMA) Sprint MG6E2LL/A

T-Mobile/Contract-free
iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGAX2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGC52LL/A
iPhone 6 Plus128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGC22LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (GSM) T-Mobile MGC12LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (GSM) T-Mobile MGC72LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (GSM) T-Mobile MGC42LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (GSM) T-Mobile MGC02LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (GSM) T-Mobile MGC62LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (GSM) T-Mobile MGC32LL/A
AT&T

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (GSM) AT&T MGAL2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (GSM) AT&T MGAU2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (GSM) AT&T MGAP2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (GSM) AT&T MGAN2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (GSM) AT&T MGAW2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (GSM) AT&T MGAR2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (GSM) AT&T MGAM2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (GSM) AT&T MGAV2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (GSM) AT&T MGAQ2LL/A
Sprint

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MGCV2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MGD22LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MGCY2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (CDMA) Sprint MGCX2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (CDMA) Sprint MGD42LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (CDMA) Sprint MGD12LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (CDMA) Sprint MGCW2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (CDMA) Sprint MGD32LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (CDMA) Sprint MGD02LL/A
AT&T

iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) AT&T ME305LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) AT&T ME308LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) AT&T ME311LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) AT&T ME307LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) AT&T ME310LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) AT&T ME313LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) AT&T ME306LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) AT&T ME309LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) AT&T ME312LL/A
SPRINT
iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Sprint ME350LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Sprint ME353LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Sprint ME356LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Sprint ME352LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Sprint ME355LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Sprint ME358LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Sprint ME351LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Sprint ME354LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Sprint ME357LL/A
T-MOBILE
iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME323LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME326LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME329LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME325LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME328LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME331LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME324LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME327LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME330LL/A

iPhone 5
Apple iPhone 5 16GB White AT&T MD635LL/A
Apple iPhone 5 16GB Black AT&T MD634LL/A
Apple iPhone 5 32GB White AT&T MD637LL/A
Apple iPhone 5 32GB Black AT&T MD636LL/A
Apple iPhone 5 64GB White AT&T MD645LL/A
Apple iPhone 5 64GB Black AT&T MD644LL/A
Apple iPhone 5 16GB White Verizon MD655LL/A
Apple iPhone 5 16GB Black Verizon MD654LL/A
Apple iPhone 5 32GB White Verizon MD659LL/A
Apple iPhone 5 32GB Black Verizon MD658LL/A
Apple iPhone 5 64GB White Verizon MD665LL/A
Apple iPhone 5 64GB Black Verizon MD664LL/A
Apple iPhone 5 16GB White Sprint MD657LL/A
Apple iPhone 5 16GB Black Sprint MD656LL/A
Apple iPhone 5 32GB White Sprint MD661LL/A
Apple iPhone 5 32GB Black Sprint MD660LL/A
Apple iPhone 5 64GB White Sprint MD668LL/A
Apple iPhone 5 64GB Black Sprint MD667LL/A
Apple iPhone 5 16GB White Virgin MD591LL/A
Apple iPhone 5 16GB White GSM Officially Unlocked MD294LL/A
Apple iPhone 5 16GB Black GSM Officially Unlocked MD293LL/A
Apple iPhone 5 32GB White GSM Officially Unlocked MD296LL/A
Apple iPhone 5 32GB Black GSM Officially Unlocked MD295LL/A
Apple iPhone 5 64GB White GSM Officially Unlocked MD643LL/A
Apple iPhone 5 64GB Black GSM Officially Unlocked MD642LL/A
Những model không có trong list trên thì anh em cứ pm, mình sẽ hỗ trợ check nhé
@letandao Bạn ơi check giúp mình vs
@đi qua mùa nắng Check giúp mình vs ạ ip6s+ 32g MN3H2LL/A
@letandao Check giúp mình vs ạ ip6s+ 32g MN3H2LL/A
@letandao Check hộ mình xem mã MN192 LL/A thuộc nhà mạng nào đc k ạ
Máy bạn
Iphone của bạn là bản World rồi mà, check chỉ hỗ trợ các ip bản lock để mua code thôi nha
@letandao Ok thank you.
Note lại khi cần để xem 😁
Tham khảo thêm cho biết .hihi,nhìn model đoán chính xác tương đối của nhà mạng nào 😁
Thanks chủ top
@duyhieuip4s Đoán được nhà mạng hỗ trợ nhiều cho mấy vụ ghép sim với check nhà mạng tốn phí đó bác
@letandao Hì,cũng tương đối .với số ít trường hợp hàng trả bảo hành nhìn model thì sai bét 😁
Ví dụ: ND662DN/A
chỉ check dc 5 thôi ah, e định mua 4s lock mà, thằng bán nó cũng ko biết nhà mạng nào
013170009904885
Serial number😁TQHV0B7DTD1
bác nào check giup e lock nhà mạng nào với, e tìm cả 1 tối ko check dc nhà mạng, e đang định mua kon máy này
@bupbesat3 Quốc tế nhé bạn.
IMEI 013170009904885
Số DTQHV0B7DTD1
Kiểu Model máy IPHONE 4S 16GB WHITE
kích hoạt Warranty Out of Warranty
Telephone Technical Support hết hạn
Repairs and Service Coverage hết hạn
Find My iPhone OFF
Nước mua United States
Mua hàng ngày 20.08.2012
khóa SIM mở khóa
@thecuong_87 nó đang dùng sim ghep mà bác :v
@bupbesat3 Vậy thì kêu nó tháo sim ghép ra đi bạn, quốc tế rồi xài sim ghép chi nè.
Imei: 352039060444504
Serial: DX5N628VFRC6
MF354KH/A
Là Quốc Tế hay Khoá Mạng ạ
Em mua tại korea nên chả biết thế nào,giúp em với các tiền bối !!
Mình có con iPhone 6 không muốn bóc hộp ra thì có kiểm tra được không chủ thớt. Giúp với nhé.
@terran Vẫn được. Check thông qua IMEI.. Nhưng loại này có thể tính phí
T-Mobile/Contract-free mang về vn có dùng được không nhi?
@zozo102 Thường thì loại này phải đợi sau 40 ngày nhé
@zozo102 Thường thì loại này phải đợi sau 40 ngày nhé
99 000274 278873 8 giúp mình với mình tra thỳ thấy là hàng lock . Nhưng mình thấy máy mình k dùng sim ghép . Và lắp sim cái ăn mạng ngay . Thank chủ thớt :/
@b0ys0ma Vậy là máy đã unlock. Không cần check làm gì nhé
@letandao Có nghĩa là máy mình là bản lock nhưng đã dc mua mã code hả bạn ?
@b0ys0ma Đúng rồi đó bạn.
@letandao thank bạn . lại tưởng bị lừa phát nữa thì khốn :/ 😃
@letandao Cho mih ? Chút nha bên mỹ có nhà mạng Brightstar ko vậy bạn.máy mih NE488LL/A.
Thank you
tôi có Iphone 5S 7.1.2 có Imei : 013973003288571. Model : ME323LL/A
T-MOBILE
Nhờ bạn xem có mua code unlock được không và giá bao nhiêu ?
@anhcado2002 unlock ok nhé bạn. liên hệ tại đây 0989963285 sẽ đc hỗ trợ
@anhcado2002 iPhone 5S
16GB Space Gray
North America
IMEI:013973003288571
Original Serial😁NQMWHSZFF9R
Model Number:A1533
Order Number:ME305
Network:GSM
Activated:Yes
Contract Status:Unknown
AppleCare Protection:No
Telephone Technical Support:Expired
Repairs & Service Coverage:July 20, 2015
Carrier:US T-Mobile Locked Activation Policy
Carrier Last Update:2014-12-05 08:25:50
Find My iPhone:OFF
SIM Lock:Unknown
Blacklist (Lost/Stolen):Check Now
Model Check:Check Now
imei 35198206485151 a cho hoi may nay la ntn???vỏ 1 imei khác, đi mua thi nta bao đây là máy trả bảo hành của fpt help.......
mấy thánh giúp em với
IMEI 013331002351132
nhà cung cấp carrier 18.0
kiểu máy ND294LL/A
sao bỏ sim vào sài ko dc? nó bảo máy lock @@
Mình có con 5S imei: 013790006454798
Nhà cung cấp: AT&T
Model ME308LL/A
Bản khóa hay quốc tế vậy ?
Bạn nào kiểm tra giúp mình nhé.
@yennhisp2 Model đó là máy lock,bạn lắp sim nào vào thử có sóng tức là đã mua code lên quốc tế 😃
Mình model ME307LL cũng lock AT&T đã mua code bác @duyhieuip4s
Chưa đầy 24hours đã done. 😃Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
Letandao ơi mình muốn lên word em 5s 16g giá cả sao nhi? Cho cái sdt
@Vương Văn Hiến liên hệ 0989963285 nhé
...
@trung.hoang Bạn cứ lắp sim vô dùng nhé. Cần hỗ trợ thêm vui lòng call 0934 151 007
Anh check dùm mình Imei: 013983002039966 xem có mua code dc ko nha. Cam on ban
@anhtuan17 Unlock được nha bạn. Gọi 0934 151 007 để bên mình hỗ trợ.
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019