Hướng dẫn thủ tục xin phép bay drone, fly cam: Xin cục tác chiến, mất khoảng 5-7 ngày

Nam Air
16/3/2018 8:32Phản hồi: 211
Hướng dẫn thủ tục xin phép bay drone, fly cam: Xin cục tác chiến, mất khoảng 5-7 ngày
Đọc những bài viết, xem ảnh, xem video chụp bằng flycam, drone, chắc hẳn nhiều anh em cũng thầm mong một ngày nào đó mình cũng có thể chụp được những tấm hình, quay được những đoạn phim với góc nhìn ấn tượng như thế. Phần kỹ thuật, kinh nghiệm chụp thì các bạn có thể xem các bài của anh Thắng Sói, vậy còn về thủ tục xin phép bay thì thế nào? Qua bài viết ngắn này mong một phần nào đó cung cấp thêm thông tin cho anh em.

Trước tiên, anh em nên biết là mọi thiết bị bay điều khiển từ xa đều phải xin phép khi bay. Quy định thế nào thì các bạn tham khảo Nghị định Số: 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Đã chỉnh sửa theo nghị định số Số: 79/2011/NĐ-CP trích dẫn dưới đây:


Số: 36/2008/NĐ-CP (đã sửa đổi theo Số: 79/2011/NĐ-CP)
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

VỀ QUẢN LÝ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Phạm vi điều chỉnh

Quảng cáo


Nghị định này quy định quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ; tổ chức hoạt động bay; cấp phép bay, điều hành bay cho máy bay không người lái, khí cầu bay không người điều khiển, mô hình bay, khí cầu có người điều khiển nhưng không cất cánh, hạ cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ.
2. Các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, khí cầu bay không người điều khiển, mô hình bay, khí cầu có người điều khiển để thực hiện các chuyến bay trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, nghiên cứu khoa học.
3. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ.
4. Đối với tàu bay không người lái, các loại phương tiện bay siêu nhẹ phục vụ cho nhiệm vụ an ninh, quốc phòng được áp dụng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Tàu bay không người lái là thiết bị bay mà việc điều khiển, duy trì hoạt động của chuyến bay không cần có sự tham gia điều khiển trực tiếp của phi công, tổ lái trên thiết bị bay đó.
2. Phương tiện bay siêu nhẹ, bao gồm các loại khí cầu và mô hình bay.
a) Khí cầu là khí cụ bay mà lực nâng được tạo bởi những chất khí chứa trong vỏ bọc của nó, chất khí này có khối lượng riêng nhỏ hơn không khí. Có hai loại khí cầu:

Quảng cáo


- Khí cầu bay có người điều khiển;
- Khí cầu bay không người điều khiển, bao gồm cả khí cầu bay tự do hoặc được điều khiển tự động hoặc được giữ buộc cố định tại một vị trí trên mặt đất.
b) Mô hình bay, bao gồm:
- Các loại tàu lượn được mô phỏng theo hình dáng, kiểu cách các loại máy bay, được gắn động cơ sử dụng nguồn năng lượng bằng pin hoặc nhiên liệu lỏng, rắn hoặc năng lượng mặt trời, được điều khiển bằng vô tuyến hoặc chương trình lập sẵn;
- Các loại dù bay và diều bay có hoặc không có người điều khiển, trừ các loại diều bay dân gian.
3. Phép bay là văn bản hoặc hiệu lệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác định điều kiện và giới hạn được phép hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

Điều 4. Nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ
1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ chỉ được cấp phép sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phải có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chương 2.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BAY

Điều 5. Quản lý điều hành, giám sát hoạt động bay

Bộ Quốc phòng thống nhất quản lý điều hành, giám sát bay đối với tàu bay không người lái, khí cầu bay không người điều khiển, mô hình bay, khí cầu có người điều khiển nhưng không cất cánh, hạ cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng. Nội dung quản lý bay gồm:
1. Thiết lập, cấp phép, trả lời, thông báo khu vực được tổ chức hoạt động bay.
2. Chỉ định cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, giám sát các hoạt động bay.
Việc quy định cơ quan quản lý, điều hành và giám sát trực tiếp chuyến bay được xác định trong từng phép bay.

Điều 6. Thiết lập sân bay, khu vực hoạt động bay
Bộ Quốc phòng thiết lập sân bay, khu vực hoạt động bay, khu vực bay thử nghiệm cho tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, bảo đảm đủ điều kiện bay, không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và an toàn hàng không.
Điều 7. Tổ chức Câu lạc bộ Hàng không
1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức các Câu lạc bộ Hàng không nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động bay siêu nhẹ phục vụ nhu cầu kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao và giáo dục quốc phòng.
2. Quy chế về tổ chức, quản lý hoạt động bay của các Câu lạc bộ Hàng không do Bộ Quốc phòng quy định, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, quốc phòng và quản lý điều hành bay trong vùng trời Việt Nam.

Chương 3.

CẤP PHÉP BAY, ĐIỀU HÀNH BAY
Điều 8. Thẩm quyền cấp phép, từ chối, đình chỉ hoạt động bay

1. Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép, từ chối cấp phép cho các chuyến bay của tàu bay không người lái, các loại khí cầu bay không người điều khiển, các loại mô hình bay, các loại khí cầu có người điều khiển nhưng không cất, hạ cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng.
- Địa chỉ hộp thư liên lạc: số 1 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Số điện thoại liên hệ: 069 533200; 069 533105;
- Số fax: 04 7337994.

2. Trung tâm Quản lý điều hành bay Quốc gia, các Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân và Cơ quan Phòng không thuộc các quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép yêu cầu đình chỉ hoạt động bay trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép bay
1. Tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép bay. Hồ sơ đề nghị cấp phép bay bao gồm các tài liệu sau:
a) Đơn đề nghị cấp phép bay bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này).”
b) Tài liệu kỹ thuật về phương tiện bay, bao gồm ảnh chụp kiểu loại tàu bay hoặc phương tiện bay và bản thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không của loại tàu bay hoặc phương tiện bay đó .
c) Giấy phép hoặc giấy ủy quyền hợp pháp cho phép tàu bay, phương tiện bay thực hiện cất cánh, hạ cánh tại sân bay, khu vực trên mặt đất, mặt nước;
2. Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp phép bay đến Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.
3. Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị sửa đổi lại phép bay đến Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.”
4. Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị cấp phép bay, sửa đổi phép bay của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng.

Điều 10. Nội dung phép bay
Nội dung của phép bay bao gồm:
1. Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân được cấp phép bay.
2. Đặc điểm nhận dạng kiểu loại tàu bay, phương tiện bay (bao gồm cả phụ lục có ảnh chụp, thuyết minh tính năng kỹ thuật của tàu bay hoặc phương tiện bay).
3. Khu vực được tổ chức hoạt động bay, hướng bay, vệt bay.
4. Mục đích, thời hạn, thời gian được tổ chức bay.
5. Quy định về thông báo hiệp đồng bay; chỉ định cơ quan quản lý, giám sát hoặc điều hành bay.
6. Các giới hạn, quy định an ninh, quốc phòng khác.

Điều 11. Tổ chức thông báo hiệp đồng bay
1. Quân chủng Phòng không - Không quân ban hành các nội dung thực hiện công tác thông báo, dự báo bay và các quy định yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đình chỉ bay.
2. Tổ chức, cá nhân khi tổ chức các chuyến bay cho tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ phải thực hiện công tác thông báo, dự báo bay.
Tổ chức, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin trong công tác thông báo, dự báo bay.
3. Trung tâm Quản lý điều hành bay Quốc gia, các Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân là cơ quan tiếp nhận, quản lý thông tin cấp phép bay, dự báo, thông báo hiệp đồng bay.

Điều 12. Cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay
1. Trung tâm Quản lý điều hành bay Quốc gia, các Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân là cơ quan quản lý điều hành chung các hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong vùng trời Việt Nam.
2. Cơ quan Phòng không thuộc các quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra khu vực hoạt động, việc chấp hành các quy định về tổ chức bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong vùng trời Việt Nam.
3. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay:
a) Tổ chức thông báo hiệp đồng bay;
b) Ra lệnh đình chỉ bay nếu phát hiện tổ chức, cá nhân khai thác tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm các giới hạn, quy định trong phép bay hoặc tổ chức hoạt động bay khi chưa được cấp phép;
c) Báo cáo cấp trên biện pháp xử lý và khắc phục những vi phạm về quản lý vùng trời, quản lý bay;
d) Phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, an toàn hàng không.

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay
1. Làm thủ tục xin phép bay trước khi tổ chức các hoạt động bay.
2. Thực hiện công tác dự báo, thông báo bay trước ngày bay theo quy định.
3. Nắm vững các quy định, nội dung của việc tổ chức, thực hiện hoạt động bay trong vùng trời Việt Nam.
4. Tuân thủ các quy định, điều kiện, giới hạn được nêu trong phép bay.
5. Chấp hành nghiêm hiệu lệnh đình chỉ bay và báo cáo kết quả về của cơ quan quản lý điều hành bay và giám sát các hoạt động bay quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này.
6. Chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hàng không, gây thiệt hại cho người, tài sản dưới mặt đất.

Điều 14. Nghiêm cấm các hành vi
1. Tổ chức các hoạt động bay khi chưa có phép bay.
2. Tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định. Vi phạm các quy định về quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia.
3. Mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay.
4. Phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại.
5. Lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép.
6. Treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn phát loa tuyên truyền ngoài quy định của cấp phép bay.
7. Không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

Điều 15. Thời gian cấp phép, từ chối hoạt động bay
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép tổ chức thực hiện các chuyến bay.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định xin sửa đổi phép bay đã cấp, Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép điều chỉnh thực hiện các chuyến bay.”
3. Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu từ chối cấp phép bay trong các trường hợp để bảo đảm an ninh, quốc phòng, an toàn hàng không và khi chưa được cung cấp đủ thông tin được quy định trong nội dung đơn đề nghị cấp phép bay. Việc từ chối cấp phép bay được trả lời bằng văn bản.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Xử lý vi phạm
Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 18. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).
Việc quản lý drone và các thiết bị bay điều khiển từ xa là điều cần thiết, vì mỗi thiết bị bay đều tiềm tàng các nguy cơ gây ảnh hưởng an ninh quốc gia, ảnh hưởng an toàn cho người khác và cho chính bản thân người bay. Việc quản lý drone, cấp phép khi bay ngoài việc góp phần đảm bảo an ninh trật tự, còn là giúp chủ phương tiện ý thức được việc mình làm, giúp họ bay cẩn thận hơn, tránh các điều đáng tiếc xảy ra.

Để bay drone, flycam, quay phim chụp hình, chủ thiết bị cần làm đơn xin phép bay, mẫu đơn theo mẫu dưới đây

Sau khi làm đơn xin phép, các bạn gởi về:
Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu
- Địa chỉ hộp thư liên lạc: số 1 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Số điện thoại liên hệ: 069 533200; 069 533105;
- Số fax: 024 7337994.

Một số lưu ý:
  • Việc cấp phép dựa trên 1 lần sử dụng tại 1 thời gian địa điểm nhất định, giấy phép sử dụng drone không được tái sử dụng nhiều lần.
  • Phí xin phép sẽ tuỳ thuộc trên từng yêu cầu cấp phép cụ thể.
  • Thời gian cấp phép thông thường là 5-7 ngày.
Nếu các bạn ngại nhiều thủ tục thì có thể nhờ các dịch vụ hỗ trợ. Anh em chơi drone chắc cũng biết chỗ flycampro.vn của anh Công, mình có tham khảo với anh về quá trình hỗ trợ xin phép bay thì được biết như sau:

- Trong các trường hợp gấp, ví dụ các dịch vụ cần bay để quay event , các bạn có thể xin phép bay nhanh trong 24 giờ
- Người bình thường hoàn toàn có thể tự làm đơn và xin phép bay, không cần nhờ vào dịch vụ.
- Nếu nhờ dịch vụ, chi phí thông thường để bên flycampro xin giấy phép bay là tùy trường hợp, thậm chí miễn phí cho khách hàng thân. Số tiền này nghe thì có vẻ lớn, nhưng nếu bạn làm dịch vụ chuyên nghiệp thì hoàn toàn có thể tính vào phí dịch vụ khi báo giá cho khách hàng.
- Tất cả các trường hợp bay mà không có giấy phép bay đều vi phạm, các bạn cân nhắc khi sử dụng thiết bị.

Đây là môt mẫu giấy phép bay của flycampro.vn

tinhte-giay_phep_bay_flycam_.jpg


Như mình đọc thì nhiều nước, kể cả Mỹ cũng đang có hướng quản lý tất cả các thiết bị bay như drone, flycam, chủ thiết bị cần đăng ký thông tin máy bay với số serial và đặc điểm để nhà nước quản lý, khi bay cũng cần phải xin phép. Luật ở Việt Nam mình cũng đã có, hướng dẫn thủ tục xin phép bay cũng đã có, hy vọng sau này quy trình xin phép hoặc quản lý thiết bị bay ở VN được đơn giản và dễ làm hơn để nhiều anh em được tiếp cận.

Hình cover: wetalkuav
211 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

anticafe
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nặng tính xin cho. Đã vậy còn tốn thời gian. Nếu nhà nước muốn thật sự quản việc cấp phép drone, flycam, nên cho đăng kí xin cấp phép online.
@anticafe bạn nói chính xác rồi... ko cần bàn cãi....mình dự định mua con DJI Mavic Air mà đọc thấy cái trên thì thôi chắc bỏ qua chơi đồ chơi mô hình nhỏ cho vui vậy...
thanhhungtk
ĐẠI BÀNG
6 năm
@heart_dragon căn bản là chơi thì nhiều lúc cũng chẳng cần, xin phép khi bay ở những khu vực nhạy cảm, lễ hội này nọ chứ bác mua xong mang ra quay cũng chẳng ai làm gì, mấy thèn dân phòng kệ nó, thu xong nó kiểm tra thẻ nhớ bác có dữ liệu nhạy cảm gì không rồi cũng trả lại à chứ không có thu. Yên tâm đi, tui bị mấy lần rồi nên giờ cũng chẳng ai thu 😃
qwerty87
TÍCH CỰC
6 năm
@anticafe Đồng tình với đăng ký online, mà làm giống Mỹ luôn, vừa nhanh, vừa tiện. Cái máy bay bé tí, bay được 500-2000m trong nội thành mà mỗi lần bay mỗi lần xin. Xe máy tông chết đầy người ra đó, gây nhiều tổn thất mà bằng lái vô thời hạn, xe thì muốn chạy khi nào thì chạy đó thôi, tổn thất đếm mỗi ngày không hết. Trong khi người mua drone thì đa số không đủ hoặc khả năng rất hạn chế để làm việc gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc an toàn bay, nếu cần soi nước mình thì người ta dùng vệ tinh soi là xong, chiều cao tối đa cũng không lên quá xa khỏi 120m, vì gió lắm. Đa số mua drone mua về đi chụp ảnh quay phim những cảnh đẹp ở nước mình, tung lên youtube, cả thế giới biết thêm nhiều cảnh đẹp, có thêm nhiều góc nhìn về VN, thì lại đi du lịch sang đây, có thêm tiền, thêm thu nhập. Còn ai làm dịch vụ cưới thì họ cũng chỉ bay vòng vòng mấy khu du lịch, sinh thái, cảnh đẹp này nọ thì có ảnh hưởng gì.
Tóm lại, drone chưa làm chết nhiều người, tầm bay của drone cá nhân cũng không thể đi quá xa khi ở khu dân cư và nhà cao tầng, mình bay rồi mình biết, như vậy khó mà ảnh hưởng gì đến an ninh quốc gia và an toàn bay, khu nào sợ mất an toàn hàng không thì đặt cảnh báo lên mạng để người ta biết mà tránh thôi. Còn nếu có cấm thì cấm máy bay nào có khả năng bay tầm xa, không cho nhập tự do vào nước. Nếu muốn an toàn hơn nữa, ai muốn bay phải đi thi lấy bằng lái drone rồi xin giấy phép bay mỗi 5 năm để hạn chế việc yếu tay lái rớt drone xảy ra tai nạn thì nghe còn hợp lý.
LouisHo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@thanhhungtk Dân phòng làm gì có quyền thu hở bác? Chỉ có những người làm trong quân đội mới có quyền hạn kiểm tra và thu giữ thôi
fine
TÍCH CỰC
6 năm
Rất chặt chẽ và chặt chém!
dual1
CAO CẤP
6 năm
Một hôm mình ghé thăm chùa linh qui ấn pháp (chỗ em Tùng núi quay lạc trôi), tờ mờ sáng thầy trụ trì đang đứng tịnh tâm ở lầu trên mô đất. Bỗng nghe tiếng vù vù như muỗi kêu ngóc đầu lên hóa ra có cái flycam bay vòng vòng đó dưới là mấy em phượt ở đâu tới đang điều khiển. Mình rất muốn lấy đá chọi cái flycam đó mấy bạn à dù mình không có quyền làm vậy.
Huuduccc
ĐẠI BÀNG
6 năm
@dual1 ok cứ sắm drone cứ quay thoả thích...quyền tự do...còn tui thì thích sắm ná bắn chim..nhưng drone bay đuổi chim thì tui bắn drone đỡ buồn...quyền tự do nhé !!!
@dual1 Đang tập chơi flycam và tự nhiên topic này vô tình trồi lên ... nên ngồi đọc lại.
- Chùa hay gì gì thì cũng xem như 1 nơi. Khi bạn vô đó bạn theo luật ở đó. OK

Vậy xin hỏi chùa có luật cấm flycam không ?
Mình chủ quan là nghĩ là không.

Có thể họ cấm làm ồn ! Nhưng trích "policy" đó ra thì flycam có bị xét vào hay không ?

Bạn ném đá, hay bắn chim ( Huuduccc ) thì việc bạn nhưng bạn bắn flycam là bạn phá hoại tài sản người khác. Cái này thì lại có luật.

Nói chung cứ đúng luật mà xử ! Không đưa "tình" vào !
dual1
CAO CẤP
3 năm
@SoulEvil Đừng có suy nghĩ trẻ con vậy bạn trẻ, bạn nói luật?
Luật có qui định bạn gặp người lớn trong nhà thì phải chào không? Luật có qui định bạn ăn uống phải nhìn ngó sau không? Hay luật có qui định bạn ở nơi chốn đông người phải nói vừa đủ không?
Là con người có những tiêu chuẩn nhất định không cần phải thiết lập 1 hệ thống luật để tuân theo, đó gọi là qui tắc ứng xử và văn hoá.
- Luật là trên hết !
Không có gì có thể hơn luật.

Bạn có thể không chào hỏi, nói ồn ào ... Bạn sẽ bị đánh giá văn hoá ! Nhưng không ai có thể làm gì bạn. Vì luật không cho phép. ( Còn chơi luật rừng thì k nói )

- Đã có luật về việc cấm xâm hại, phá hoại tài sản người khác. Vậy khi bạn làm điều đó thì chính bạn đã phạm luật. Và trên toà bạn sẽ chịu trách nhiệm !
Còn người kia có thể bị lên án bởi xã hội nhưng trên luật họ không sai ( trừ khi khu vực đó đã có quy định rõ ràng ).

Và 1 điều nữa. Giả sử mình sai về "ứng xử văn hoá" và khi đó bạn dùng hành vi vũ lực để đáp trả thì bạn cũng là sai .
Dùng sai đáp trả sai . Vậy có đúng không ?

Tóm lại.
Văn hoá và luật là 2 câu chuyện diễn ra song song. Nhưng để xử lý ta chỉ nói giấy trắng mực đen và đó là luật !
Cho e hỏi là bay trên bn mét thì phải xin giấy phép. Bay ở đâu cũng phaie xin ạ. Kể cả chỗ hẻo lánh?
Mấy thiết bị bé bằng lòng bằng tay gọi là bay nghịch nghịch (như chơi máy bay điều khiển từ xa ý) có phải xin không? Vs nó nhỏ như thế liệu rada có quyét đc k nhỉ?
mrPhamhd
ĐẠI BÀNG
6 năm
tớ bay lén lằm gì được tớ . đứng chỗ khuất bay lén bố thằng nào biết
Fibbo
TÍCH CỰC
6 năm
@oRecycle Bạn thử bay khu quân sự xem. Đám tang Đại tướng. Ko truyền hình trực tiếp là vì có máy phá sóng đi cùng đấy. Việt Nam cùi thì đã ko độc lập bạn ạ. Chứ bạn bay chỗ khuất thì nó bắt làm đếch gì. Có rảnh đâu
spy179
TÍCH CỰC
6 năm
@Fibbo đám tang tướng Giáp có truyền hình trực tiếp trên VTV mà bác
Fibbo
TÍCH CỰC
6 năm
@spy179 Đâu ra bác? Chỉ có VOV truyền trực tiếp từ cam giao thông, lúc đưa lên máy bay còn quay từ xa tít. Lúc đấy em còn tức sao VTV ko quay đc một cách hẳn hoi, xấu mặt vl
faraway93
TÍCH CỰC
6 năm
Vậy cho em hỏi câu chốt người chưa bao giờ xin phép bay như em. Em bay xin phép đàng hoàng bay thì chi phí rơi vào khoảng bao nhiêu. Hay xin phép nếu may mắn đc cấp phép thì nếu không lách luật các kiểu thì chi phí bao nhiêu. Hay cứ xin phép là được bay mà k cần bôi trơn. Cái cần của ae là như vậy mod ạ. Ae xin phép thì mức bôi trơn tối thiếu là bao nhiêu. Hay k cần bôi trơn
gaucon3503
TÍCH CỰC
6 năm
@faraway93 7 củ dịch vụ như trên nói đấy thôi
Yootv2016
ĐẠI BÀNG
6 năm
@gaucon3503 Mắc quá
Ếk Kốm
TÍCH CỰC
6 năm
@gaucon3503 7 triệu là phí nhờ bên thứ 3 làm hộ cho nhanh thôi. Tự xin chắc sẽ rẻ hơn. Nhưng được cấp phép lâu hơn
@faraway93 Xin cho mà không bôi trơn thì họ ăn cám ah ? !! chỉ là nhận những tờ giống như tiền thôi. Ai ở VN mà không biết bôi trơn là gì.
Xperios
TÍCH CỰC
6 năm
Quá lằng nhằng ví dụ dùng ở khu vực nhạy cảm hay gần nhạy cảm thì xin phép là chuyện đương nhiên
Chứ ví dụ bay gần nhà (nhà ngoại thành, chả gần khu vực quân sự, toàn đồng không mông quạnh xung quanh) thì chả lẽ mỗi lần tôi muốn sử dụng lại viết đơn rồi lại ngồi chờ các bố ít nhất 1 tuần à
Cứ cho là xin phép được bay 1 hôm, vài ngày sau muốn lại bay chỗ cũ cũng lại viết đơn lại chờ tiếp 1 tuần
Nếu mà như vậy thì các bố cấm luôn flycam đi khỏi cần làm trò hề nữa
@Kymdaigia gp chỉ dùng 1 lần và có thời hạn nhất định
macpro87
TÍCH CỰC
6 năm
@gaucon3503 Giống như ngày xưa đăng ký súng tiệp thôi, cuối cùng đến khi có lệnh cấm thì thằng dùng lậu khoẻ re thằng đăng ký bị thu sạch==> thôi khỏi đăng ký cho tốn tiền
@Xperios Có người đi đến hỏi nhân viên soát vé có dc mang chó lên tàu không ổng nói quy định không dc thế là thắc mắc.Sao mấy người kia họ lại mang dc cho lên tàu còn tôi thì không.Anh nhân viên đó trả lời:Họ dc mang lên vì họ không hỏi
@Xperios Chơi trò DDOS đơn xin phép đi.
- Quy định là n ngày phải giải quyết đơn.
- Ta flood 1.001 đơn mỗi đơn 1 thời gian, địa điểm khác nhau.

A sau n ngày quy định a không giải quyết xong đơn ( dù là reject ) thì a làm sai luật. Kiện ngược lại anh :v
thaiminhfd
TÍCH CỰC
6 năm
- Nếu nhờ dịch vụ, chi phí thông thường để bên flycampro xin giấy phép bay là 7 triệu / giấy phép (hoặc ít hơn tùy trường hợp). Chát ghê. Đúng là cơ quan quản lý sinh ra để làm tiền nhân dân.
Phí dịch vụ bình thường tự xin giấy phép là bao nhiêu các bác nhỉ?
climax
TÍCH CỰC
6 năm
@thaiminhfd Chắc bạn tưởng tờ giấy đó là giấy lộn nên thấy chát thôi =)).
Sensation
TÍCH CỰC
6 năm
@thaiminhfd Bạn đi quay phim cho khách bạn có lấy tiền ko? Nếu bạn lấy thì sao lại không trả tiền cho người ta bỏ công đi làm thủ tục thay cho bạn? Nhớ đây là dịch vụ của bên thứ 3 chứ ko phải giá của nhà nước đưa ra.
thaiminhfd
TÍCH CỰC
6 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Bạn không đọc kỹ rồi. Dòng thứ 5 từ cái giấy phép mẫu trở ngược lên.
Các bạn có vẻ không hiểu rõ vấn đề mình muốn nói. Không ai phản đối phí làm dịch vụ, câu chuyện là có 7tr (tạm theo bài) thì thời gian chờ sẽ nhanh hơn 5-7 lần, vậy rõ ràng là kẽ hở để làm tiền còn gì. Mình không tin là bên làm dịch vụ được ăn cả, và kể cả được ăn cả thì đó cũng là điều không chấp nhận được.
“Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác.”
climax
TÍCH CỰC
6 năm
@blackbi Cái xe máy có số khung, số xe, có người điều khiển ngồi trên nó bạn nhé.
Còn con Drone dùng gì xác thực là ai đang sử dung nó vào mục đích gì vào thời điểm gây tai nạn đây.

Xe máy là phương tiện giao thông đường bộ, drone là TB bay không người lái, khác quá xa.
heaven1987
TÍCH CỰC
6 năm
Giấy phép bay này quá phức tạp. Nên ra luật mới cho các loại Drone hạng siêu nhẹ bay thoải mái miễn ko phải vùng cấm như:
- chỉ đc bay dưới 200m
- mang tối đa 500g
- tầm bay tối đa 5km


Ví dụ là vậy!
@heaven1987 Vd có thằng nó lao con này vào đầu bạn mà vùng đó ko phải vùng cấm thì bạn tìm ai bắt đền? Mà việt nam biết bao nhiêu là vùng cấm. Liệt kê ra hết có mà cả ngàn trang
heaven1987
TÍCH CỰC
6 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Ông này chưa dùng và điều khiển flycam bao giờ rồi. Đố mà lao từ lưa như ông nói đấy. Vùng cấm bay thì ví dụ trên DJI có hẳn 1 mục cấm bay vào các khu quân sự, trung tâm thủ đô, sân bay rồi. Bật flycam các khu đó không thể cất cánh luôn.
PAGANI
ĐẠI BÀNG
6 năm
@heaven1987 Chuẩn là thế, còn chỗ nào cất cánh được em bay hết, chả sợ bố con thằng nào.
@[HD]YêU cÔnG NgHệ bạn có thể tham khảo luật bay Drone của Mỹ hoặc Sing cho dễ luật
amio1st
TÍCH CỰC
6 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Đọc mấy cm bác nì từ trên xuống hình như có thù địch với fc? ko thằng ngu nào đem fc tông vào 1 ai hết ở vn chưa thấy trường hợp nào. Vùng nào cấm đều có tọa độ bên quân sự quản lí hết rồi. ko biết thì nộp đơn hỏi. Chổ cần bay thì nên tìm hiểu ai rãnh xem cả ngàn trang liệu có đi hết ko?
Mỗi lần cần bay là phải xin phép à? Bất tiện nhỉ? Vậy ví dụ những trường hợp bất ngờ cần bay để quay ngay và luôn thì sao ta??
climax
TÍCH CỰC
6 năm
@amio1st Cái đó là bên dịch vụ họ lo chứ sao hỏi mình bạn 😃)
amio1st
TÍCH CỰC
6 năm
@climax Thấy bác trả lời rất tự tin mà 😁.
climax
TÍCH CỰC
6 năm
@amio1st Bạn tào lao quá, thông tin trong bài tôi nêu lại thôi :D
amio1st
TÍCH CỰC
6 năm
@climax Viết hùng hồn hóa ra chả biết gì cũng viết thật thất vọng. 😔 tất cả cũng dẫn chứng trong bài mà ai cũng biết đọc cái cần là hiểu rõ hơn thì... dẫn lại bài viết :D chuẩn.
Zet123456
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mỗi drone cấp 1 cái ID quản ...drone nào vi phạm lần đầu tịch thu ..quoách dấu 1 sẹo giống như bằng lái vậy.thằng nào 3 sẹo cho nó vào bốc lịch.
jing
CAO CẤP
6 năm
Sao người ngoài hành tinh UFO ko xin phép mà vẫn dc bay đấy thôi?
timmytrinh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@jing bay lén thôi
@jing UFO = Unidentified Flying Object đã ko biết nó cái ziề rồi thì phạt bằng niềm tin ah ? Cứ bay đi, cho tới khi drone của bạn ko còn là UFO 😃
hachiko87
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ae nên một lần tự xin cấp phép.
Nhu cầu là lớn, nhưng ai cũng ngại làm giấy tờ, dẫn đến các cơ quan hành chính khó thống kê được quy mô của thị trường để tự cải tiến.
Bất cập thì ai cũng thấy, nhưng thực tế số đơn xin phép bay chắc cũng đếm đầu ngón tay, vì ai cũng ngại thủ tục, le que vài đơn thì mất công dựng cả hệ thống đăng ký online làm gì?
Ai bận thì cứ túc tắc mà làm đơn, ko lẻ nữa năm làm ko xong cho lần đầu tiên?
Thấy các thanh niên kêu chi phí đắt và thủ tục lằng nhằng.

1. Thủ tục lằng nhằng, phức tạp như thế nào? Lấy nước nào ra làm tiêu chuẩn để phán định? Mà mỗi quốc gia có chính sách riêng để quản lý và cấp phép riêng của họ thì lấy đâu để làm tiêu chuẩn so sánh.

2. Các bạn bảo chi phí đi xin đắt cũng như mất thời gian. Đây là hạng mục liên quan đến giao thông và an ninh chứ có phải như mua xe mà rẻ, nhanh được. Mà cho dù mua xe tàu nhanh cũng phải mất một tuần và cũng như vậy việc trả thù lao cho các dịch vụ nếu bạn lười méo muốn cắp đít đi xin.

3. Các bạn chê là thời gian xin lâu, ok, nhưng quá bình thường cho những người đã xác định kế hoạch cụ thể và tổ chức trước. Còn muốn nhanh gọn lẹ thì cứ bay chui, tự chịu trách nhiệm.

4. Còn có các thanh niên kêu đăng ký online. Hình thức đăng ký online tuy nhanh và tiện lợi nhưng hạn chế cực kỳ về mặt hành chính bởi nó có thể hoàn toàn mạo danh, khó xác thực, thậm chí là đăng ký ảo. Đây là một hạng mục liên quan tới an ninh quốc gia, mạn phép xin hỏi Mẽo có đăng ký online sử dụng súng hay cấp phép để sử dụng máy bay không người lái không?

Nói tóm lại các thanh niên chỉ được cái to mồm, cào phím mỉa mai trên này nhưng vẫn phải cắp đít đi xin và nộp tiền vào kho bạc 😁 (trừ những thành phần tuy không có nhưng vẫn bình luận thủ tục thế này thế kia).
@Sonic Crwdriver Mẽo có đang ký online nha Thanh Niên. Phí là 5$ cho 3 năm.
Luật là không bay gần sân bay
Không bay cao hơn 400 feet "120m" vì từ 500 feet trở lên là tầm cao của Trực thăng và máy bay
Không bay rượt đuổi người khác
không bay qua các đám đông như đám cưới sân vận động, trường học
không cẩu những vật nặng
amio1st
TÍCH CỰC
6 năm
@Sonic Crwdriver Uh thủ tục hành chính hành cho nó chín vào,làm lâu là lâu chứ ai quân tâm nước nào nhanh, rề rà là bệnh chung ở vn rồi. Chắc thanh niên này chưa bao giờ làm giấy tờ :D, bác khác tỉnh làm lại cái tờ khai sinh đậu tía đi cả chục lần vẫn ăn hành như chơi còn nạp zing xu cho thì nhanh vãi lúa : )).
nghienPC91
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Sonic Crwdriver 1. Nhanh hay chậm không phải là đem nước nào ra so sánh cả. Mà "nhanh" ở đây hàm ý là thuận tiện và hợp lý cho người dân.
5 - 7 cho một giấy phép cho drone (cộng với nhiều thủ tục) thì được gọi là "chậm", cần phải cải tiến.

2. Ý này của bạn thì nó mình trả lời như ý 1 của mình. Để dân nói đắt và mất thời gian thì tức là "không hợp lý" và "không hợp lòng dân" rồi, cơ quan Nhà nước phải coi lại quy trình cũng như thủ tục hành chính.

3. Ý này của bạn mình cũng đã trả lời ở ý số 2 của mình, không nhắc lại nữa :D

4. Mình ủng hộ đăng ký online. Nếu cái gì cũng sợ và ngại thì khó phát triển lắm bạn. Nếu nó khó thực hiện nhưng mang lại lợi ích cho nhân dân, tiết kiệm tiền của, bảo vệ môi trường, v.v. thì các nhà chức trách nên suy nghĩ mà làm. Và đây cũng là cái khác nhau giữa người dân và người làm trong cơ quan công quyền.
Người dân đi làm, nộp thuế để nuôi những người ngồi suy nghĩ, giúp dân ở cơ quan Nhà nước mà 🆒

Tóm lại, mình xin nhắn với bạn rằng, phải suy nghĩ tích cực lên, không phải cái gì áp xuống là làm theo mà không nhìn nhận những khuyết tật trong đó được. Có nói ra, nói thẳng, phản bác, tranh luận thì xã hội mới phát triển được bạn à ;)

Thân!
cedric bui
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Sonic Crwdriver tào lao
Em mới tập chơi máy ảnh ạ,nhưng sau ảnh của e chụp khi vào máy lại chỉ có 1 số ảnh hiện còn 1 số do dung lượng lớn nên không hiển thị được,mọi người giúp e với
thagnv
TÍCH CỰC
6 năm
Vậy mai mốt tổ chức thi ảnh drone phải đòi giấy phép bay nữa thì mới tính là ảnh hợp lệ nhé.
nvt22vn
ĐẠI BÀNG
6 năm
giống tàu ghê luôn ấy
Zet123456
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nvt22vn Tàu chứ giống mẹ gi @@

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019