Tinhte App

Tinhte App
Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes
iFoneOnFire
8 năm trướcBình luận: 30Lượt xem: 17.743
A- SET UP TRÊN iPAD (trên iPhone tương tự):
Sau khi Restore thành công, bước tiếp theo là Set Up trên thiết bị để khởi động iPad/iPhone.

1. Set Up: Trượt thanh Slide to Unlock để chọn ngôn ngữ: chọn English:

[​IMG]


2. Language: chọn ngôn ngữ, ở đây chọn English, nhấn Next:

[​IMG]


3. Country or Region: chọn vùng quốc gia: Vietnam:

[​IMG]


4. Location Services: chọn Enable Location Services nhấn Next:

[​IMG]


5. WiFi: chọn WiFi Network (điền password nếu có) nhấn Next:

[​IMG]


6. Chọn Set Up as New iPad/iPhone nhấn Next:

[​IMG]


7. Bước này điền tài khoản Apple ID của bạn, theo mình nên chọn Skip This Step (Hoãn bước này):

[​IMG]


8. Nhấn Skip:

[​IMG]


9. Term and Conditions: Thời hạn và điều kiện của Apple: nhấn Agree:

[​IMG]


10. Nhấn tiếp Agree:

[​IMG]


11. Diagnostics: gửi báo cáo chẩn đoán lỗi cho Apple, chọn Automatically Send, nhấn Next:

[​IMG]


12. Nhấn Start Using iPad/iPhone để hoàn tất bước Set Up cho iPad/iPhone:

[​IMG]


B- SETTINGS TRÊN iPAD/iPHONE:

1. Wi-Fi: ON, chọn WiFi NetworkAsk to Join Networks:

[​IMG]


2. Notifications: chọn Manually, nhấn Edit, kéo các Apps muốn nhận thông báo lên phần In Notification Center, kéo các Apps không muốn thông báo xuống Not In Notification Center, xong nhấn Done:

[​IMG]


3. Location Services: ON

[​IMG]


4. Carrier: Automatic: ON (iPad có 3G nên chọn ON để tự tìm mạng sóng nhà mạng):

[​IMG]


5. Cellular Data: ON, kết nối 3G:

[​IMG]


6. Brightness & Wallpaper: kéo thanh Brightness khoảng 70%, có thể chọn Auto-Brightness để iPad tự điều chỉnh sáng tối theo ánh sáng bên ngoài.
Chọn tiếp Wallpaper cho LockscreenHomescreen.

[​IMG]


7. Picture Frame: chọn Zoom in on Face: ON và chọn Albums:

[​IMG]


8. General: chọn Lock Rotation (dùng nút Mute khoá xoay màn hình), Multitasking Gestures: ON (mở cử chỉ đa tác vụ:

[​IMG]


9. General>Usage:

[​IMG]


10. General>Sounds: kéo thanh Volume lên hết cỡ (sau này giảm bằng nút Volume ngoài.
Chọn tiếp các Ringtones:

[​IMG]


11. General>Bluetooth: OFF, nếu không dùng Bluetooth kết nối bàn phím, tai nghe:

[​IMG]


12. General>iTunes Wi-Fi Sync: khi cùng mạng Wi-Fi với máy tính, có thể nhấn Sync Now để đồng bộ dữ liệu qua iTunes không cần dây USB:

[​IMG]


13. Spotlight Search: Nên bỏ chọn hết trừ Contacts, Applications, Music, Videos cho đỡ hao pin:

[​IMG]


14. General>Auto-Lock: tạm chọn 10 phút để cài đặt Cydia, hoàn tất sẽ chỉnh về 2 phút để tiết kiệm pin:

[​IMG]


15. General>Date & Time: 24-Hour Time: ON, Set Automatically: OFF, Time Zone: gõ Ho Chi Minh hay Hanoi. Set Date & Time nếu ngày/giờ sai.


16. General>Keyboard: bàn phím:
Auto-Capitalization: ON, tự động chữ Hoa đầu giòng khi xuống hàng hay dấu chấm.
Auto-Correction: OFF, không cần tự động sửa lỗi chính tả.
Check Spelling: OFF, không cần sử lỗi đánh vần.
Enable Caps Lock: ON, cho phép chọn toàn chữ hoa.
"." Shortcut: ON, cho phép viết tắt.

[​IMG]


17. General>Keyboard>International Keyboards>Add New Keyboard: chọn thêm các loại bàn phím
English (Anh), Vietnamese (Việt), Emoji (mặt cười):

[​IMG]


18. General>International>Region Format: Vietnam, Calendar: Gregorian (đừng chọn Buddhist 25xx sẽ sai lịch nên không thể Restore hay Sync vì iTunes lúc đó quá già...)

[​IMG]


19. General>Accessibility: có thể chọn Large Text: 20 nếu cần phóng to chữ chút:

[​IMG]


20. iCloud: đăng nhập iCloud bằng tài khoản Apple ID (chọn các ứng dụng cần iCloud backup và restore):

[​IMG]


21. Allow iCloud to Use the Location Service: OK, cho phép iCloud sử dụng Location Services:

[​IMG]


22. iCloud Backup: OK, cho phép iCloud Backup khi có Wi-Fi/3G:

[​IMG]


23. Mail, Contacts, Calendars (chọn theo hình). Add Account>đăng nhập Account Email.
Fetch New Data: Push (để nhận ngay khi Online WiFi/3G có eMail hay Yahoo Messenger mới):

[​IMG]


24. FaceTime: ON, để sử dụng FaceTime cho iPad2/iPhone4-4S có cài ứng dụng Phone.app:

[​IMG]


25. Safari>Fraut Warning: OFF, để Safari không truy lùng Web gián điệp làm hao pin:

[​IMG]


26. Message>iMessage: ON, gửi tin nhắn qua Wi-Fi không tốn tiền.
Đăng nhập tài khoản iMessage bằng tài khoản Apple ID, nhấn Sign In.
Send Read Receipts: ON, cho phép máy khác thông báo mình đã đọc Message.
Send As SMS: ON, để gửi tin nhắn iMessage thành SMS bình thường khi không online Wi-Fi/3G.
Receive At: đăng nhập tài khoản Apple ID để sử dụng iMessage.
Show Subject Field: ON, thấy nội dung ngoài màn hình Notifications khi tin nhắn đến.
Character Count: ON, đếm chữ tin nhắn.

[​IMG]


27. Music: chọn loại âm thanh bạn thích:

[​IMG]


28. Video>Start Playing: From Beginning để iPad không nhớ đoạn video đang xem dở dang, đỡ hao pin.
Video>Closed Captioning: ON, tự hiện phụ đề nếu có.

[​IMG]


29. Photos>Photo Stream: ON nếu muốn iCloud tự lưu các ảnh chụp trong Camera Roll.
Photos>Keep Normal Photo: ON nếu muốn lưu 2 loại ảnh thường và HDR:

[​IMG]


30. Notes: Helvetica, font chữ dễ đọc cho Note:

[​IMG]


31. Store: đăng nhập tài khoản Apple ID để download và install app trên AppStore:

[​IMG]


C- SET UP TRÊN ITUNES:

1. Chọn ô Set as New iPad/iPhone: cài đặt mới cho iPad/iPhone, bước này rất cần cho bộ nhớ iPad/iPhone sạch sẽ như vừa Format ổ dĩa vậy.

[​IMG]


2. Name: Đặt tên cho iPad/iPhone: đặt tên để hiển thị trên iTunes và các file Backup, thí dụ TIENiPad2-501...
Các phần dưới khoan chọn, nhấn Done:

[​IMG]


3. iTunes sẽ Sync và bây giờ iPad/iPhone sẽ hiển thị tên vừa cài đặt trên iTunes:

[​IMG]

4. Chọn Back up to this computer: để iTunes lưu lại các dữ liệu trong Computer.
Chọn tiếp Sync with this iPad over Wi-Fi: khi Sync iPad với iTunes không cần dây (không bắt buộc).
Chọn tiếp Sync only checked songs and videos: để chỉ Sync nhạc và videos đã được chọn.

[​IMG]


5. Trên Mac: vào tab iTunes>Preferences (trên Win: iTunes>Edit>Preferences):

[​IMG]


6. Tab General sẽ hiển thị tên tài khoản Apple của bạn, chọn các ô: Movies (Phim), Books (Sách), Apps (Ứng dụng), Tones (Ringtone).
Chọn tiếp: Show source icons, Show list checkboxes, Automatically retrieve CD track names from internet (để iTunes tự tìm track và tên bài hát trên internet).
Chọn tiếp: Check for new software updates automatically, để iTunes sẽ tự động thông báo khi có firmware mới ra, khi đó nhấn Download & Install hoặc Download only (Lưu ý: nếu không rành thì không chọn ô này nếu bạn không muốn bị lỡ tay update firmware mới):

[​IMG]


7. Tab Playback: chọn Show closed captioning when available: để hiện phụ đề nếu có:

[​IMG]


8. Tab Sharing: do không chọn ô Shared Libreries ở tab Parental nên tab Sharing trống không:

[​IMG]


9. Tab Store: nên chọn: Music, Apps, Books, Always check for avaiable download, Automatically downloaded pre-orders when available để iTunes tự chọn download các món đã mua và đặt hàng:

[​IMG]


10. Lúc này iTunes sẽ bắt bạn đăng nhập tài khoản Apple ID, điền tài khoản và password xong nhấn OK:

[​IMG]


11. Quay trở lại tab Parental: chọn các ô: Podcasts, Radio, Ping, Shared Libraries để loại bỏ các phần không sử dụng trong iTunes.
Chọn tiếp Show contant ratings in library.

[​IMG]


12. Tab Devices: hiển thị các thiết bị đã backup trước đó. Muốn nhẹ Computer có thể xoá các file backup: chọn file xong nhấn Delete backup...
Lưu ý quan trọng: chọn ô: Prevent iPads, iPhones, and iPads from syncing automatically (nếu không mỗi lần kết nối iTunes sẽ tự động sync và xoá các dữ liệu không có trong tài khoản iTunes của bạn).
Chọn tiếp Allow iTunes audio control from remote speakers: để sử dụng remote cho hệ thống loa rời (nếu có):

[​IMG]


13. Tab Advanced: nên di chuyển thư mục iTunes Media sang ổ dĩa D để ổ C không bị chiếm dụng vì thư mục này rất nặng do các Libraries bạn add trong iTunes.
Đến đây là hoàn tất cài đặt iTunes, nhấn OK.

[​IMG]


14. Trở lại tab Summary bạn đã chọn trước đó:

[​IMG]


15. Qua tab Info: chọn Sync Mail Accounts, Sync Safari bookmarks, Sync notes:

[​IMG]


16. Tab Apps: chọn ô Sync Apps: chọn tiếp các apps muốn sync vào thiết bị.
Chọn tiếp Automatically sync new apps: để iTunes tự sync các app mới cài đặt:

[​IMG]


17. Tab Tones: chọn ô Sync Tones để sync các Ringtones trong iTunes, có thể chọn All tones hoặc Selected tones:

[​IMG]


18. Tab Music: chọn ô Sync Music, chọn tiếp Selected playlists, artists, albums, and genres.
Chọn tiếp Include music videos, Include voice memos.
Chọn tiếp các folder trong Playlists của bạn đã add trước đó (không cần chọn các phần Artists, Albums, Genres) :

[​IMG]


19. Tab Movies: chọn ô Sync Movies, chọn các folder Movies đã add trong Playlists, hoặc có thể chọn từng Movie muốn Sync:

[​IMG]


20. Tab Photos: chọn Sync Photos, chọn tiếp Chose folder: tìm folder tổng nơi chứa các folder photos khác:

[​IMG]


21. Chọn tiếp Selected folders: chọn các folders muốn sync:
Đến đây bạn đã chọn xong, để bắt đầu Sync nhấn Apply:

[​IMG]


GHI CHÚ:
Sau khi Sync hoàn tất, chuột phải icon iPad/iPhone ở phần Devices nhấn Backup để sao lưu dữ liệu trước khi thoát iTunes.
Sau này nếu muốn Sync lại cứ để chọn các ô đã chọn thì sẽ Sync lại như cũ, bỏ chọn ô nào thì sẽ không sync ô đó.

C- CYDIA và các Apps tương thích 5.0.1:
Tham khảo thêm về Cydia:
Bảng "Phong Thần" CYDIA cho iOS5 & iOS4 (update 18-01-2012)

===================================================

Những bài đã viết:
Cẩm nang xử lý vượt lỗi khi RESTORE, UPDATE & SYNC qua iTunes
JB TETHERED iOS5+iOS4, UNTETHERED iPad2 4.3.3 & 3GS Old-Boot(18-10-11)
HƯỚNG DẪN CÁCH RESTORE IOS 5.0b7 KHÔNG CẦN ADD UDID ACCOUNT DEVELOPER
Quản lý iTunes không bị Automatically Update FW (cập nhật 26-8-2011)
Bảng "Phong Thần" CYDIA cho iOS5 & iOS4 (update 21-10-2011)
Cài App CYDIA an toàn cho Newbies tập tành iOS5
Cài đặt các ứng dụng cho NOTIFICATION CENTER trên iOS5
Cẩm nang sử dụng CYDIA sau khi jailbreak SPRIRIT 3.1.3 update hình
Hướng dẫn SBSETTINGS, ACTIVATOR & SPRINGTOMIZE cho Newbies
Cách cài đặt SBSettings nhanh gọn hiệu quả nhất cho NEWBIES
Hướng dẫn tạo Personal Hotspot fw 4.3.x cho mobi/vina/viettel

Một số link không thể thiếu trong Bookmark hay Favorites của bạn:
- TinyUmbrella: Lưu SHSH cho devices:
http://thefirmwareumbrella.blogspot.com/
- Redsn0w: tool jailbreak và unlock chính thức của Dev-Team:
http://blog.iphone-dev.org/
- Redsn0w iOS5:
http://blog.iphone-dev.org/redsn0w-iOS5
- iCloud: kho lưu trữ Free 5GB của Apple:
https://www.icloud.com/
- Box.Net: kho lưu trữ Free 50GB:
http://www.box.net/files
- Saurik Cydia/Telesphoreo: file .DEB của Cydia:
http://apt.saurik.com/debs/
- iOS5 Cydia compatibility:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/lv?key=0AsbX6Mjabf0idHJRSk51NW9KUjJabTZVcTNZekVqSmc&toomany=true
- CydiaUpdates: Cydia Update mỗi ngày:
http://cydiaupdates.net/
- CydiaStore:
http://thecydiastore.com/cydia-store/a
- BigBoss: trang chủ BigBoss:
http://thebigboss.org/hosting-repository-cydia
- iModZone Downloads:
http://imzdl.com/#
- iOS4Me Downloads:
http://ios4me.com/
- iClarifield Downloads:
http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=750
- FelixBrun.De Download:
http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/
- Apple Serial Number Info:
http://www.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php

Special thank to MODs & LIENHUONG.
iFoneOnFire 2012.
Bài hướng dẫn chi tiết quá bạn iFoneOnFire à, mình copy 1 Thread sang bên iPad nhé 😃
OK thanks bạn, hy vọng giúp được nhiều Newbies bớt bỡ ngỡ...
Đúng là cần 1 bài đi từ cái đầu tiên, hôm nay nhìn cái hiphhh kết quá trời...
Thanks bác vì bài hd rất chi tiết cho mọi người :p
Tuyệt vời ! Bài viết của bác iFoneOnFire rất công phu, chi tiết và tỉ mỉ. Rất có ích cho các bạn mới sử dụng iPad, iPhone.
Mình mua tặng mẹ chiếc iPad đã lâu mà cụ không biết sử dụng, gọi điện về hướng dẫn qua phone thì không được rõ ràng và chi tiết lắm, với lại mình bận quá cũng không có thời gian. Nên kiểu này chắc đăng kí cho cụ một Nick Tinh Tế và nhắn cụ vô đọc bài của bác vậy :eek:.
Thanks bác rất nhiều !
Khò khò, newbie mà đọc xong sẽ hết khóc vì itunes. " cười lên cho vui, cười nhe hàm răng " 😃
Bài viết ấp ủ từ lâu và cũng đã upload trước Tết, nay nhờ động viên của LH và các PROs nên mạnh dạn post lên mong hướng dẫn các bạn còn ngại ngùng với thằng iTunes láu cá từ nay "hết xạo"!
Thanks! bạn nhiều bài viết rất công phu bổ ích cho tất cả mọi người.
Cảm ơn bạn nhiều, bài viết rất bổ ích cho các bạn mới. Hi vọng tiếp tục nhận được các bài viết hữu ích từ các bạn
Bài viết quá chi tiết, thanks, mà các pác cho hỏi là nếu thời điểm này mà Restore thì nó sẽ về iOS 5.0.1 hay iOS 5.1 nhỉ. Hum nọ Jb xong cắm vào itune suýt nữa thì ấn cái nút "Restore", hú hồn ^^
Giờ đang là Firmware 5.1, cẩn thận.
quá hay và chi tiết. cảm ơn bác ;)
cám ơn chủ thớt ,cái này các li1nh mới khỏi lo rùi
mình muốn hỏi 1 chút ,,, thế mình mua máy mới ở ngoài cửa hàng sau đó mình cài 1 số app ở cửa hàng đó ( mình phải mất tiền ) sau đó mình mang máy về nhà nhưng mình k biết khi mình dùng itune ở máy thì chỉ sợ các app đó sẽ mất . làm thế nào để k mất các app đó mà dùng được itune ?
@mk24681012 Bạn cxin được Acc của họ thì ko mất 😃
-> Bạn dùng iTool ở dưới nhé 😃
http://www.tinhte.vn/threads/1002733/
Mất tiêu nút home ảo, cho nó hiện lên ntn vậy bác?
@tonglinhlc Bạn vào Settings/General/Assistive Touch chọn On bạn nhé 😃
Đã xong, cám ơn bạn rất nhiều vì đã nhiệt tình giúp đỡ! 😃
Cám ơn bạn. Bài viết hay quá!
Nhưng sao mình ko syn được danh bạ Gmail nhỉ?
có cách nào sync ngược lại từ ipad vào PC ko các pác, lúc cài game em lỡ cài trên ipad, dại quá @@
@haohanluongson Game nếu là loại bản quyền bạn mua thì bạn cắm vào iTunes - chọn File/Transfer Purchse from iPad là nó chuyển sang iTunes cho bạn mà 😃
@LIENHUONG thank bạn nhé @@, mà hình như download app và game trên itune có vẻ nhanh hơn là cài trực tiếp từ Ipad thì phải ^^
@haohanluongson Chính xác như vậy rồi, vì mạng dây, tốc độ và độ ổn định hơn WIFI mà
@haohanluongson Download trên iTunes thì ổn định hơn về đường truyền bạn à, trên iPad chỉ tiện thôi 😃
có pác nào biết cách mua app trên store mà ko bị tính thuế ko?
Bạn
Hi bạn!
Cấp độ thành viên Tinh Tế
Điểm Reward Store
Tuổi Tinh tế

Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store
0 bài đăng
hemilo+ 126VIPhemilo
9.096 bài đăng
Minguyet_@pple+ 104ĐẠI BÀNGMinguyet_@pple
189 bài đăng
huanvippnch+ 76Trứnghuanvippnch
0 bài đăng
hoangsytai+ 67CAO CẤPhoangsytai
3.166 bài đăng
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019