TTBC23
Huyền thoại blackberry 8700g
Huyền thoại blackberry 8700g 2022 rồi mà còn dùng máy thời 2004-2005
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Huyền thoại blackberry 8700g
2022 rồi mà còn dùng máy thời 2004-2005
doxuancanh
TÍCH CỰC
2 năm
Hoài niệm
ngon
Có lẽ đẹp nhất là màu xanh của Movistar.
@danganhuyen Màu xanh của máy TIM anh, xanh nhưng không đẹp bằng movistar
thêm gù nhìn như cái ô tô luôn đi bác 😁 .
Trước mình xài Blackberry đầu là cái BB 8700 rogers