TTBC23
iPad OS cũng có cập nhật nhưng có gì đó sai sai
iPad OS cũng có cập nhật nhưng có gì đó sai sai :joy:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
iPad OS cũng có cập nhật nhưng có gì đó sai sai 😂
lên tới 17.0.1 luôn rồi hả
@cuhiep Lên trong đêm luôn r a