iPhone 15 bán ra tại châu Âu cũng sẽ không có khay SIM vật lý như iPhone bán ra tại Mỹ?
Bỏ khai sim hết là ok !
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bỏ khai sim hết là ok !
Bỏ khai sim hết là ok !
fuzu
ĐẠI BÀNG
6 tháng
Ở VN esim sóng kém , đổi thì lại bất tiện 🤣🤣🤣
Hình chụp nét quá đó chứ