TTBC23
Iphone càng đơn giản thì Sony càng phức tạp
Iphone càng đơn giản thì Sony càng phức tạp
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Iphone càng đơn giản thì Sony càng phức tạp
trongtri27
ĐẠI BÀNG
2 months
những người thông minh họ muốn cái phức tạp đơn giản. Ngược lại những người kém hơn đã quen với cái đơn giản khi tiến bộ thì lại muốn cái gì đó phức tạp hơn để vọc vạch.
@trongtri27 Sao ông chắc là họ kém hơn? Họ nghĩ có thể làm tốt hơn phần mềm của IPhone thì họ làm thủ công. Đó là sự tự tin và kỹ thuật của họ.
chỉ đanh cho người chuyên và có kiến thức về mấy cái thông số này ạ, hợp chụp phong cảnh, tĩnh vật.