iPhone
iPhone
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
kothich
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Ảnh ghép rồi, dynamic island ko có icon lock mà lại ở dưới 😂