TTBC23
JerryRigEverything nói chờ cuhiep cưa khung viền iPhone 15 Pro lâu quá nên ảnh tự cưa luôn rồi....
JerryRigEverything nói chờ cuhiep cưa khung viền iPhone 15 Pro lâu quá nên ảnh tự cưa luôn rồi. Xác nhận titanium chỉ được "ốp" ở viền ngoài với độ dày chỉ hơn 1mm.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
JerryRigEverything nói chờ cuhiep cưa khung viền iPhone 15 Pro lâu quá nên ảnh tự cưa luôn rồi. Xác nhận titanium chỉ được "ốp" ở viền ngoài với độ dày chỉ hơn 1mm.
Người ta còn chờ nhà tài trợ
greatboys
ĐẠI BÀNG
2 months
@Earth Dragon Haha nhà tài trợ phải tới 29/9 mới cho phép active máy.
Link:
Cu hiệp cưa máy view không đủ nên chắc chắn lỗ.
@Tên dài dằng dặc Ông hiệp nổ thôi chứ làm gì dám làm như tụi này
nw_47
CAO CẤP
2 months
Cuhiep mất dịp lên trending
Atưdút
TÍCH CỰC
2 months
Ae k tin thì thôi. Tui là tui tin chủ tịch sẽ làm nhé.
Khôn như mày :D
lhdtt
CAO CẤP
2 months
Chờ loài người nói tiếng Việt cưa
Chỉ hơn 😆 1mm là quá dày rồi cụ ạ
Cười vô mặt
Hơn 1mm là dày rồi, nếu mạ hay xi thì chỉ tính bằng micron thôi😃