[Kết quả game cuhiep]: Tặng sạc đa năng Mazer 4 in 1
[Kết quả game cuhiep]: Tặng sạc đa năng Mazer 4 in 1 Chúc mừng người lạ may mắn :nerd: https://www.facebook.com/reel/1636495483483622 Link game: https://www.facebook.com/groups/Grouptinhte/posts/4695553353901906
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Còn vài game khác chưa thấy kết quả, vểnh râu chờ tin nhắn trúng giải gần 10 năm này rồi mà chưa thấy 1 lần sáng lên 😁
@bạn Thọ xin giấu tên mạnh dạn có câu trả lời Đổi tên nick thấy gớm 🤣
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@crazysexycool1981 Anh thích vậy đếy
@bạn An xin giấu tên mạnh dạn có câu trả lời Có ông còn @dấu-tên-nhưng sinh-năm-1981 đâu rồi