[Kết quả game cuhiep]: Tặng VGA Intel Arc A750 8GB GDDR6
[Kết quả game cuhiep]: Tặng VGA Intel Arc A750 8GB GDDR6 Chúc mừng người lạ :kissing_closed_eyes: Link game: https://www.facebook.com/groups/Grouptinhte/permalink/4977378662386039
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thường thì mấy người khó khăn, khuyết tật mới cần những đồ miễn phí. Những người suốt ngày chăm chăm tranh giành đồ miễn phí với người khuyết tật, khó khăn chắc tệ lắm.
@khunghoang kinhte 2008 đừng nói thế bác